Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -

Thực hiện Công văn số 8163/UBND-KT ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo nội dung Thông báo Kết luận số 405-TB/TU ngày 06/8/2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh, BHXH tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan về tình hình nợ thuế, nợ BHXH trên địa bàn tỉnh, Công văn số 8314/UBND-KGVX ngày 12/9/2017 về việc khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnhKHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA  

 

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 96

Số lượt truy cập: 2521250