Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh -

Ngày 11/12/2018, HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thường kỳ lần thứ 7. Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử Ninh hòa, ở Thị xã có ông Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã, ông Trần văn Minh-phó Bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Thị ủy, thường trực HĐND, UBND, UB mặt trận, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc thị xã; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, các đại biểu HĐND thị xã khóa XI và đại diện cử tri của thị xã...  

 

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 73

Số lượt truy cập: 2633112