Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh  - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

[Đăng ngày 02/01/2017]
123

 


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 2920583