“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 20/03/2016]
Triển khai kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 59/TB-UBND ngày 01/3/2016; Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 36/QĐ-SNV ngày 09/3/2016 về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

Để đánh giá tình hình tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và cải cách thủ tục hành chính. Ngày 17/3/2016, Đoàn kiểm tra chuyên đề giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử của Sở Nội vụ do ông Nguyễn Trọng Thái, Phó Giám đốc Sở Nội vụ-Trưởng Đoàn kiểm tra về làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa và kiểm tra thực tế về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND thị xã và kiểm tra quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử


Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ làm việc với lãnh đạo, công chức các Phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Ninh Hòa.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ có ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã và lãnh đạo, công chức các Phòng chuyên môn có liên quan: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Lao động-thương binh và Xã hội, Tài chính-kế hoạch, Chi cục thuế Ninh Hòa, Chi nhánh Văn phòng đất đai Ninh Hòa.

Thông qua buổi kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị:

1. Cán bộ tiếp nhận trả kết quả tại bộ phận 1 cửa đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác, sau khi cơ quan chuyên môn đã cử cán bộ khác đến thay thế thì cán bộ quản trị mạng của Văn phòng HĐND và UBND phải đổi tên cán bộ tiếp nhận thụ lý giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân thì cán bộ một cửa phải nhập ngay vào phần mềm.

3. Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực chưa đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông như: Giáo dục, Văn hóa, thể thao và du lịch, Y tế….nhưng rất ít hồ sơ thì UBND thị xã giao cho một cán bộ nào đó tại bộ phận một cửa tiếp nhận các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực này, tuyệt đối không được tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các Phòng chuyên môn

4. Đối với thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, hiện nay vẫn còn tồn đọng trên phần mềm một cửa thị xã là do hiện nay Chi nhánh Văn phòng đất đai Ninh Hòa chưa được trang bị phần mềm của Sở Tài nguyên và môi trường để luân chuyển hồ sơ lên Sở vì vậy phải nhập vào phần mềm một cửa thị xã để theo dõi, quản lý, dẫn đến hồ sơ tồn đọng và trễ hạn./.

Nguyễn Quốc Phong









  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 32

Số lượt truy cập: 1813646