“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 24/04/2017]
Trong 03 tháng đầu năm 2017, với sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội cùng với những nỗ lực thực hiện của tập thể cán bộ, viên chức Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã, hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng CSXH thị xã Ninh Hòa nói chung và hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã nói riêng đã đạt được những kết quả rất tốt.

Ngày 13/4/2017 vừa qua, Ban đại diện Ngân hàng CSXH thị xã thực hiện họp giao ban định kỳ quý I nhằm đánh giá tình hình hoạt động giám sát của BĐD Ngân hàng CSXH thị xã kỳ trước và của PGD Ngân hàng CSXH thị xã Ninh Hòa.


Ban đại diện Ngân hàng CSXH thị xã thực hiện họp giao ban định kỳ quý I.

Tính đến 31/03/2017, tổng nguồn vốn của PGD NHCSXH thị xã Ninh Hòa đạt 448,651 tỷ đồng, tăng 22,626 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tiết kiệm của Tổ TK&VV là 26,889 tỷ đồng, tăng 6,701 tỷ đồng so với đầu năm, 100% tổ TK&VV thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy ước của Tổ. Nguồn vốn huy động tiết kiệm của cá nhân là 3,497 tỷ đồng, tăng 1,274 tỷ đồng so với đầu năm; Tổng dư nợ đạt 448,009 tỷ đồng tăng 21,984 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ thu lãi đạt 99,5%, tỷ lệ nợ quá hạn 0,31%...

Những kết quả đạt được là rất phấn khởi, tạo tiền đề để sớm hoàn thành kế hoạch tín dụng 06 tháng đầu năm và cả năm 2017. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã Ninh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các UBND xã, phường, tổ chức Hội trong công tác quản lý vốn, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, tích cực thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn; đẩy mạnh hoạt động huy động tiết kiệm trong dân cư để huy động mọi nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

NTH


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 67

Số lượt truy cập: 1803810