“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/03/2017]
Chiều ngày 10/03/2017, UBND xã Ninh Thượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.


Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong xã đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng. Phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt được những kết quả quan trọng trên như: tổng thu 13.940 triệu đồng/ 13.661triệu đồng đạt 102,04%; tổng chi: 11.448 triệu đồng/13.661 triệu đồng đạt 83,80%; công tác giảm nghèo hộ nghèo 162 hộ, tỷ lệ 9,90% giảm 84 hộ, hộ cận nghèo 202 hộ, tỷ lệ 12,35%…Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng đến người dân; xã đã được 11/19 tiêu chí Nông thôn mới như: bưu điện, điện, văn hóa, ANTT, hệ thống chính trị, thủy lợi, trường học, y tế, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, nhà ở nông thôn, môi trường.

Phát huy thành tích đạt được, UBND xã Ninh Thượng tiếp tục phát động thi đua năm 2017 theo hướng thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao; các phong trào thi đua phải gắn với các tiêu chí cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2016, Chủ tịch UBND Thị xã tặng bằng khen cho 03 tập thể, 07 cá nhân và công nhận tập thể cơ quan UBND xã đạt danh hiệu lao động tiên tiến. UBND xã khen thưởng cho 18 tập thể, 27 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Hoàng Phương


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 93

Số lượt truy cập: 1806271