“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 04/01/2017]
Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã 05 năm, giai đoạn 2016 - 2021. Bắt đầu chặng đường mới trong điều kiện, bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn so với dự báo, diễn biến tình hình thời tiết bất lợi… Song, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, sự đồng thuận, vượt khó của nhân dân và các doanh nghiệp trong toàn thị xã; Bằng những giải pháp cụ thể, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, UBND thị xã đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Thị xã tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng kinh tế ổn định. 13/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt rất cao so với kế hoạch của UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã đề ra. Thu ngân sách thị xã đạt con số ấn tượng - hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 197% kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn thu này đã đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội…

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thị xã cho thấy hầu hết các chỉ số giá trị đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.599 tỷ đồng, tăng 10,3%. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước 988 tỷ đồng, tăng 29%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 988 tỷ đồng, tăng 29%; khu vực kinh tế tập thể 48,4 tỷ đồng, tăng 13,6%; khu vực kinh tế cá thể 298,6 tỷ đồng, tăng 9,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 10.264 tỷ đồng, tăng 10,1%; 654 trường hợp thực hiện đăng ký kinh doanh mới, với tổng số vốn đăng ký là 58,301 tỷ đồng.


Nông dân xã Ninh An chuẩn bị gieo xạ. Ảnh tư liệu.


Bí đỏ Ninh Sơn được giá, được mùa. Ảnh tư liệu.

Giá trị sản xuất ngành nông – lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 (giá so sánh 2010) được 2.720 tỷ đồng, tăng 6,6%. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 1.523 tỷ đồng, tăng 4,5%; giá trị sản xuất ngành thủy sản 1.187 tỷ đồng, tăng 9,6%; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 10 tỷ đồng. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 98,5%. Đến cuối năm 2016, toàn thị xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 1.668,9/1652,2 ha, đạt 101% diện tích cấp giấy theo kế hoạch năm 2016, cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn thị xã. Giá trị sản xuất công nghiệp tuy không đạt kế hoạch nhưng vẫn có mức tăng trưởng khá, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,4%. Các công trình, dự án cấp thiết được quan tâm chỉ đạo và đôn đốc thực hiện. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, công tác chăm lo cho các đối tượng diện chính sách và người nghèo được quan tâm chu đáo, đặc biệt là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong các dịp lễ, Tết. Công tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Thị xã đã hoàn thành tốt công tác tuyển quân, xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Ảnh tư liệu


Diễn tập chữa cháy tại chợ Dinh Ninh Hòa. Ảnh tư liệu


Ngày hội thể dục thể thao vì Sức khỏe toàn dân. Ảnh tư liệu

Các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đều được đầu tư, trang bị hạ tầng thông tin, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tác nghiệp hành chính; triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin như: hệ thống thư điện tử công vụ, ứng dụng chứng thư số, bộ phần mềm một cửa, hệ thống quản lý văn bản E-office, Mạng Truyền số liệu chuyên dùng; Cổng thông tin điện tử thị xã. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mang tính liên thông, đem lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Cả hệ thống chính trị của thị xã đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện thành công Cuộc Bầu của đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo tổ chức thành công Bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2016-2019 trên địa bàn thị xã.


Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương. Ảnh tư liệu.

Nhìn lại bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2016, phản chiếu những gam màu tươi sáng, tạo đà cho năm 2017 để thị xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

Thanh Hưng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 60

Số lượt truy cập: 1803432