“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 24/04/2017]
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã từng bước nâng cao chất lượng, hoạt động của chính quyền từ thị xã đến các xã, phường góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND thị xã Ninh Hòa đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hủ tục hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, UBND thị xã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản, trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị và và lãnh đạo các xã, phường; cán bộ công chức, viên chức trực tiếp giao dịch với cá nhân và tổ chức; cán bộ, công chức làm công tác nội vụ, văn phòng từ thị xã đến xã, phường. Qua đó, đã tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Các thủ tục hành chính được áp dụng trên địa bàn thị xã được niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí và các giấy tờ, thành phần hồ sơ, biểu mẫu có liên quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi có nhu cầu tìm hiểu và chuẩn bị đẩy đủ hồ sơ. Địa điểm niêm yết công khai, tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, tại bộ phận giao dịch một cửa thị xã và xã, phường; vị trí đặt bảng được bố trí ở những nơi thuận tiện nhất để tổ chức và cá nhân dễ tiếp cận, tìm hiểu, nghiên cứu, đồng thời giám sát các cơ quan, cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tính đến nay, 100% cơ quan chuyên môn, UBND xã, phường đã thực hiện tốt việc niêm yết công khai TTHC. Ngoài việc công khai bằng hình thức niêm yết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bàn viết hồ sơ, máy tra cứu TTHC, UBND thị xã và UBND các xã, phường còn công khai TTHC trên cổng thông tin điện tử thị xã và Website của 27 xã, phường nhằm vụ nhu cầu tra cứu thông tin của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Công tác duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của thị xã luôn được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai minh bạch. Trong quá trình thực TTHC, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; số lượng hồ sơ quá hạn đã giảm so với trước đây; các cá nhân, tổ chức khi tiếp cận dịch vụ được cán bộ công chức hướng dẫn tận tình, đầy đủ, kịp thời cung cấp thông tin có liên quan, hạn chế được nhiều trường hợp công dân phải đi lại bổ sung hồ sơ nhiều lần cho một vụ việc. Từ đó đã giảm rất nhiều hồ sơ trễ hẹn, tỷ lệ trả hồ sơ sớm hạn tăng cao. Đến nay, có 10 cơ quan trực thuộc thị xã và 27/27 xã, phường đã áp dụng cơ chế “một cửa” trong giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định; Ngoài ra, thị xã còn quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm mới trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, xã phường nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực cải cách tài chính công, UBND thị xã tiếp tục thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quản lý tài chính, tài sản công theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, 13/13 cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/ NĐ-CP ngày 17/10/2005 của CP; 100% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2016, để triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách TTHC, thời gian tới thị xã Ninh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính để cài đặt các phần mềm phù hợp, từng bước nhân mô hình một cửa liên thông hiện đại từ thị xã đến các xã, phường, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm đáp ứng các yêu cầu dịch vụ, phục vụ xã hội và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục xây dựng nền hành chính của thị xã thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 104

Số lượt truy cập: 1813881