CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 07/08/2017]
Sáng ngày 03/8 vừa qua, HĐND phường Ninh Diêm khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Kỳ họp này HĐND phường thông qua Báo cáo của UBND phường về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và phương hường nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016; Báo cáo thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Thông báo của UBMTTQVN phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền.


HĐND phường Ninh Diêm khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ 4.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời tại kỳ họp như: khó khăn của xã viên hợp tác xã muối 1/5 vì thời tiết bất lợi cho sản xuất muối; vấn đề một số cá nhân đổ chất thải trong khu vực đường Hyundai qua địa bàn phường Ninh Diêm... đồng thời các đại biểu đã phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm như: hệ thống thoát nước trên các tuyến đường; vấn đề cấp nước sinh hoạt; điện chiếu sáng các tuyến đường; quản lý các đoạn đường tự quản; các hộ chăn nuôi, sản xuất trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân...

HĐND phường cũng đã thông qua chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND và thông qua 11 Nghị quyết./.

Lữ Kiến Đồng


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 125

Số lượt truy cập: 1770899