“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/06/2017]
Nhằm nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Sáng ngày 26/6/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã Ninh Hòa đã khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 8/2017.


Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 8/2017.

Tham gia lớp học có 48 học viên là cán bộ, đảng viên đến từ các chi Đảng bộ cơ sở trong thị xã. Thời gian học tập 1 tháng và chia làm 2 kỳ học với 18 bài học của 5 môn học gồm: Triết học, Kinh tế-chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó gồm những bài học cơ bản như: Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; Sản xuất hàng hóa và các quy luật của sản xuất hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của Chủ nghĩa tư bản; Công nghiệp hóa-nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…Cuối lớp học, Trung tâm sẽ tổ chức thi tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu./.

Trần Nông-Tấn Bình


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 98

Số lượt truy cập: 1813874