Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII!

[Đăng ngày: 20/11/2016]
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

 


Ông  Trần Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 24/9/1959

Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:Kinh

Học vị: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế  Luật

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3845976

Email công vụ: tvminh.nh@khanhhoa.gov.vn

 


Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 09/8/1966

Quê quán: Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định

Dân tộc:Kinh

Học vị: Đại học Kinh tế Tài chính, Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3844266

Email công vụ: nvthanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 


Ông Lê Bá Thuận – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 14/3/1976

Quê quán: Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:Kinh

Học vị: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3632056

Email công vụ: lbthuan@khanhhoa.gov.vn

 


Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 28/3/1981

Quê quán: Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương

Dân tộc:Kinh

Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3632056

Email công vụ: ntha@khanhhoa.gov.vn

 

Các tin khác

  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 120

Số lượt truy cập: 1499426