“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 20/11/2016]
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA

 


Ông  Trần Văn Minh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 24/9/1959

Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:Kinh

Học vị: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế  Luật

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3845976

Email công vụ: tvminh.nh@khanhhoa.gov.vn

 


Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 09/8/1966

Quê quán: Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định

Dân tộc:Kinh

Học vị: Đại học Kinh tế Tài chính, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3844266

Email công vụ: nvthanh.nh@khanhhoa.gov.vn

 


Ông Lê Bá Thuận – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 14/3/1976

Quê quán: Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Dân tộc:Kinh

Học vị: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3632056

Email công vụ: lbthuan@khanhhoa.gov.vn

 


Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã

Sinh ngày: 28/3/1981

Quê quán: Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương

Dân tộc:Kinh

Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công

Lý luận chính trị:Cao cấp

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND thị xã

Điện thoại cơ quan: 058.3632056

Email công vụ: ntha@khanhhoa.gov.vn

 

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 1806235