“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 13/12/2016]
Thực hiện công tác tiếp công dân, trong năm 2016, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã đã tiếp 73 lượt người dân đến trình bày các phản ảnh, kiến nghị với 53 vụ việc. Qua rà soát cho thấy, phần lớn Nhân dân kiến nghị xem lại giá đất bồi thường (cho rằng thấp), đề nghị xem xét bồi thường nhà ở, bố trí đất tái định cư… Qua tiếp dân, Trung tâm đã tiếp thu ý kiến nguyện vọng của công dân, tổ chức xác minh thực tế, báo cáo UBND thị xã xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết. Kết quả có 100 % kiến nghị của người dân dược xem xét, giải quyết xong. Không có trường hợp nào tồn đọng.

Bên cạnh công tác tiếp công dân, Trung tâm còn làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết đơn. Tổng số đơn tồn năm 2015 chuyển sang và tiếp nhận đơn mới phát sinh trong năm 2016 là 223 vụ việc. Trong đó: Nguồn đơn nhận trực tiếp: 120 vụ việc; đơn nhận từ Phiếu chuyển: 113 vụ việc. Kết quả đã giải quyết và tham mưu UBND thị xã giải quyết 223 vụ việc. Đạt tỷ lệ 100%.

Nhờ làm tốt công tác tham mưu cho UBND thị xã giải quyết đơn, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi cho bà con, do đó người dân bị ảnh hưởng các dự án yên tâm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai dự ản. Không có khiếu nại đông người, phát sinh điểm nóng đối với những địa bàn triển khai thực hiện dự án./.

Trung tâm PTQĐ


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 1810144