“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 17/05/2017]
Sáng ngày 16/5/2017, Công Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có 80 đại biểu đại diện cho 288 đoàn viên của Công đoàn Bệnh viện.


Công Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Đoàn viên của Công đoàn Bệnh viện tham dự Đại hội.

Đại hội đã báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn bệnh viện đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; vận động cán bộ, viên chức thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp cho 100% cán bộ, viên chức. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên; vận động đoàn viên tham gia đóng góp các nguồn quỹ như: Quỹ Mái ấm công đoàn, qũy trợ giúp công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế, quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì nỗi đau chất độc da cam, quỹ trường sa thân yêu, quỹ hỗ trợ bảo lụt miền Trung. Về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm có trên 90% tổ công đoàn vững mạnh, 80% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc; có 6 tập thể lao động xuất sắc, 52 chiến sĩ thi đua, 50 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật; có 3 Bác sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú năm 2016, và 4 đoàn viên nhận Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở những thành tích đã đạt được, Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn bệnh viện nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu ra Ban Chấp hành khóa XI gồm 9 đại biểu và thông qua Nghị quyết của Đại hội./.

HỒNG VÂN – TẤN BÌNH

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 102

Số lượt truy cập: 1813878