“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 14/02/2017]
Sáng ngày 10/02/2017, Đảng bộ xã Ninh Tây tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh” cho hơn 100 cán bộ, đảng viên trong toàn xã.


Đảng bộ xã Ninh Tây tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Tại buổi học tập tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn xã tiếp tục được quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua nội dung được quán triệt đã giúp cho các đồng chí cán bộ, đảng viên nhận thức được giá trị sâu sắc, to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các chi đảng bộ trực thuộc, đặc biệt là những người đứng đầu của các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn xã.

Sau buổi học tập Đảng bộ xã đã triển khai đến các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo chức năng và nhiệm vụ của từng chi bộ, đơn vị và cá nhân viết bài thu hoạch về việc học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng./.

Nguyễn Minh Trí


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 109

Số lượt truy cập: 1803487