“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/08/2017]
Mới đây, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017. Chủ đề của “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 là: “ Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tích cực hưởng ứng “Ngày pháp luật” phù hợp thiết thực, hiệu quả, thông qua các hoạt động như: tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm; tập huấn; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, lồng ghép qua các lễ hội, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, bài trừ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng các chuyên mục phát thanh; treo pano, áp phích, băng rôn, cờ phướn trên đường phố chính, khu trung tâm cơ quan, đơn vị, trường học; Tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017 tập trung trong thời gian 2 tháng, từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11, trong đó cao điểm từ ngày 6/11 đến ngày 11/11/2017./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 100

Số lượt truy cập: 1813724