“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/01/2017]
Ngày 07/01/2017, Đảng bộ Chi cục thuế thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Trong năm 2016, Đảng bộ Chi cục thuế đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành: Trong đó nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016: 221 tỷ đồng, đạt 126% so với dự toán năm 2016 và tăng 15% so với năm 2015. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục chính trị, tư tưởng cũng được thực hiện đạt kết quả cao. Trong năm 2016, đảng bộ đã kết nạp 1 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên; giới thiệu 05 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng; 01đảng viên học lớp Trung cấp lý luận chính trị; đồng thời còn triển khai đến đảng viên, công chức, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp và đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2016.

Qua đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên năm 2016: Đảng bộ có 01 chi bộ đạt: Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 01chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 06 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Chị cục thuế đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Tại hội nghị tổng kết, Đảng bộ đã và biểu dương 01 tập thể, 12 cá nhân, khen thưởng 01 tập thể và 6 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 94

Số lượt truy cập: 1806272