“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/06/2017]
Chiều ngày 22/6/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã bế giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở năm 2017.


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ
 ở cơ sở năm 2017.


Qua 04 ngày học tập, nghiên cứu (từ ngày 19/6 đến 22/6), 120 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban chấp hành các chi, tổ Hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn thị xã được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết BCH Hội LHPN Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Trẻ em năm 2016; Tuyên truyền Biển, Đảo; Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; Tâm lý lứa tuổi vị thành niên, Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; Công tác phòng chống HIV/AIDS.

Tất cả các nội dung trong chương trình bồi dưỡng đã cập nhật những vấn đề mà toàn xã hội đang hết sức quan tâm, những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác Hội, gắn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở. Qua đó, mỗi học viên cập nhật thêm những thông tin mới, nhận thức mới, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.


Ban tổ chức lớp học trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Tại lễ bế giảng, Ban tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận cho 120 học viên./.

Diệu Hạnh


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 92

Số lượt truy cập: 1813867