“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 18/11/2016]

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

I. THÔNG TIN CHÍNH:

1. Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin

2. Địa chỉ: Số 999 Trần Quý Cáp, p.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 0583.844358 – 058.3846085

4. Fax: 0583.844359

5. Email công vụ: pvhtt.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện:  Ông Nguyễn Hữu Hào – Trưởng phòng


Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

(Theo Quyết định 2229/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa)

 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Nguyễn Hữu Hào; Chức vụ: Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/3/1968

 

- Quê quán: Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 8, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa.

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Tin học:  Chứng chỉ B

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Trình độ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN: ….

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3635234                             Di động: 0903552151

- Địa chỉ thư điện tử:  nhhao.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

 


- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưng; Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1978

 

- Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

- Nơi ở hiện tại: Thôn Lạc Bình, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế Luật.

- Tin học:  A

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: ….

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3846085                             Di động: 0935478747

- Địa chỉ thư điện tử:  nthung.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 100

Số lượt truy cập: 1807477