Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII!

[Đăng ngày: 18/11/2016]

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

I. THÔNG TIN CHÍNH:

1. Tên cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin

2. Địa chỉ: Số 999 Trần Quý Cáp, p.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

3. Điện thoại cơ quan: 0583.844358 – 058.3846085

4. Fax: 0583.844359

5. Email công vụ: pvhtt.nh@khanhhoa.gov.vn

6. Người đại diện:  Ông Nguyễn Hữu Hào – Trưởng phòng


Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

(Theo Quyết định 2229/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND thị xã Ninh Hòa)

 II. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


- Họ và tên: Nguyễn Hữu Hào; Chức vụ: Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 04/3/1968

 

- Quê quán: Ninh Hòa, Khánh Hòa

- Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 8, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa.

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

- Tin học:  Chứng chỉ B

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Trình độ B

- Lý luận chính trị:  Cao cấp chính trị

- Ngày vào Đảng CSVN: ….

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3635234                             Di động: 0903552151

- Địa chỉ thư điện tử:  nhhao.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

 


- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưng; Chức vụ: P.Trưởng phòng

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/02/1978

 

- Quê quán: Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

- Nơi ở hiện tại: Thôn Lạc Bình, Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

- Trình độ văn hóa: 12/12

 

- Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế Luật.

- Tin học:  A

- Ngoại ngữ:  Tiếng Anh – Chứng chỉ B

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: ….

- Địa chỉ cơ quan: 999 Trần Quý Cáp – Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa

- Số điện thoại phòng làm việc: 058.3846085                             Di động: 0935478747

- Địa chỉ thư điện tử:  nthung.nh@khanhhoa.gov.vn

- Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 48

Số lượt truy cập: 1501800