“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 15/06/2017]
Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt và công bố Báo cáo Chỉ số hài lòng các sở, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Thực hiện Thông báo số 161/TB-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận của UBND tỉnh tại hội nghị công bố chỉ số hài lòng, chỉ số cải cách hành chính; triển khai Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017.

- Phát huy những kết quả của năm 2016, tiếp tục khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề Nhân dân chưa hài lòng.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và sự tự giác, tích cực thực hiện các công việc, thủ tục hành chính; phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã.

Ngày 09/5/2017, UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch số 1276/KH-UBND về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND thị xã Ninh Hòa năm 2016.

Đính kèm Kế hoạch.
/.

Nguyễn Quốc Phong

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 82

Số lượt truy cập: 1813856