“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/05/2017]
Đảng bộ xã Ninh Phụng hiện có 145 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 8 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ cơ quan, 01 chi bộ quân sự. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thời gian qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo, quán triệt triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng sao cho ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu và xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập sẽ tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc thực tiễn, trách nhiệm được giao và đăng ký làm theo. Đồng chí Võ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; sau khi các Văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thị xã ban hành, Đảng ủy nhanh chóng cấp phát tới các chi bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn để họ nắm rõ văn bản, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí trong cấp ủy chi bộ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng; đưa nội dung công tác tư tưởng chính trị vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Trước khi vào nội dung sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ thông qua các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, các bản tin thời sự, chính trị trong nước để cán bộ, đảng viên nắm rõ. Đảng ủy chỉ đạo, giao cho cán bộ Tuyên giáo, Mặt trận xã và các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước tới từng cán bộ, hội viên, đoàn viên, thông qua các cuộc họp, sinh hoạt, hệ thống loa truyền thanh của xã. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn tổ chức hội nghị quán triệt đến các đảng viên trẻ về giáo dục lý luận chính trị, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục ý thức pháp luật, truyền thống, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức của xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên trong xã có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng; nhất là mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã phát huy tính tự giác rèn luyện, tự trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ vậy, thời gian qua, các vấn đề bức xúc được người dân quan tâm như: “ Vấn đề về vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt, thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, vấn đề về an sinh xã hội; quản lý đất đai, hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng đường giao thông nông thôn… đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Ninh Phụng luôn tạo được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, nổ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét, điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 4.14% theo chuẩn nghèo đa chiều... Qua đánh giá, 100% đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã đã phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, sự phân công của tổ chức Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao. Nhiều năm liền Đảng bộ xã Ninh Phụng được thị ủy công nhận Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh./.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 69

Số lượt truy cập: 1803813