“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 24/05/2017]
Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, Đảng ủy và chính quyền xã Ninh Phụng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành cần được thực hiện thắng lợi từ những ngày đầu tháng đầu trong năm công tác.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND xã đã có Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương tới các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ, các trường học, các thôn trên địa bàn xã; tổ chức kiện toàn các Hội đồng NVQS, Hội đồng chính sách, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh xã. Triển khai, quán triệt kế hoạch thực hiện cho các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ thôn, công an xã và các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ của xã được củng cố, xây dựng với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn xã đạt xấp xỉ 1,3% so với dân số; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 95%. Bên cạnh công tác huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các mục tiêu.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện đạt kế hoạch được giao


Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã làm tốt công tác rà soát danh sách và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân đủ 17 tuổi, đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian quy định. Năm 2016, xã Ninh Phụng đã có 93/93 thanh niên lên trạm đăng ký tuổi 17 và kiểm tra sức khỏe, đạt tỉ lệ 100%. Các khâu, các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng Luật nghĩa vụ quân sự. Hội đồng NVQS xã đã tuyển chọn được 24 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ, đạt chỉ tiêu cấp trên giao; trong đó có 06 công dân viết đơn xin tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội; công tác tiếp nhận và đăng ký dự bị cho số quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương tiếp tục học tập, công tác xây dựng quê hương; Công tác động viên quân nhân dự bị luôn được lãnh đạo xã quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Công tác huấn luyện cho các lực lượng dân quân luôn đảm bảo đủ quân số, đúng thành phần, thời gian và nội dung huấn luyện; Kết thúc huấn luyện kiểm tra đánh giá chất lượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 70% đạt khá, giỏi.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức Quốc phòng – An ninh

Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo cho Ban chỉ huy quân sự của xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và Đài truyền thanh xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức Quốc phòng - an ninh đến toàn dân với nhiều hình thức đa dang như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP-AN nhân các sự kiện chính trị của đất nước, lễ hội của địa phương, tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là phát huy vai trò của hệ thống Đài truyền thanh xã. Qua tuyên truyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ, nắm chắc một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ QP-AN, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng quân sự địa phương của xã Ninh Phụng trong thời gian qua, đã làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương đối với nhiệm vụ BVTQ. Kết quả đó đã góp phần thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN ở địa phương, mà còn giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã luôn trên đà phát triển./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 64

Số lượt truy cập: 1803773