“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/05/2017]
Ngày 03/5/2017 vừa qua, UBND thị xã đã ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017. Với chủ đề “ Nước sạch và vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 15/4 đến ngày 15/5. Theo đó, UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường, cơ quan, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức một số hoạt động như: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi; Tổ chức các chiến dịch truyền thông thông qua các hoạt động của Đoàn thanh niên, trường học, các tổ chức chính trị xã hội để giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về nước sạch và giữ gìn vệ sinh thông qua các hình thức như: tọa đàm, biểu diễn văn nghệ, thi viết, vẽ; Tổ chức ra quân tu sửa các công trình cấp nước, dọn vệ sinh tại hộ gia đình, trường học và nơi công cộng; Huy động toàn dân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “ Toàn dân xây dựng nông thôn mới”./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 63

Số lượt truy cập: 1803797