CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 26/06/2015]
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 được thông qua tại kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 9, khoá X, UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo các ngành; các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội trong nước và địa phương tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực, kịp thời của UBND tỉnh và các sở, ngành; sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị thị xã và của toàn thể nhân dân trên địa bàn; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt được những kết quả như sau:

Phần thứ nhất
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

I. Lĩnh vực kinh tế:

1. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ:

So với cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2015 ước được 4.320,4 tỷ đồng tăng 17,44%, trong đó doanh nghiệp nhà nước 83 tỷ đồng tăng 0,97%, doanh nghiệp ngoài nhà nước 470 tỷ đồng giảm 7%, khu vực tập thể 12 tỷ đồng tăng 5,26%, hộ cá thể 125,4 tỷ đồng tăng 12,48%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.630 tỷ đồng tăng 22,51%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã tăng trưởng không đồng đều, khu vực cá thể và tập thể tăng trưởng thấp; các doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn, trong đó Nhà máy đường Ninh Hòa sản xuất giảm sút do nguyên liệu mía cung ứng cho nhà máy thấp hơn cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sau thời gian suy giảm trong năm 2013 đã có dấu hiệu phục hồi trở lại và tăng trưởng cao; nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin đã ký kết được nhiều hợp đồng đóng tàu mới, trong 6 tháng đầu năm 2015 đã đóng mới được 9 chiếc tàu.

Công nghiệp khai thác và chế biến có tăng so cùng kỳ nhưng không cao, các mặt hàng tăng mạnh chủ yếu là: sản xuất bún, bánh, nem, chả, nước chấm các loại. Sản xuất đường kết tinh năm 2015 được 66.475 tấn giảm 11% so cùng kỳ, do thời tiết nắng hạn kéo dài dẫn đến sản lượng mía năm nay thu hoạch giảm. Riêng sản xuất muối hạt từ đầu năm đến cuối tháng 6 đã sản xuất được 33.000 tấn tăng 8,2% so cùng kỳ, do thời tiết thuận lợi cho ngành sản xuất muối.

Công tác quản lý thị trường được quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, chống tình trạng đầu cơ đã góp phần bình ổn thị trường, duy trì trật tự kinh doanh trên địa bàn thị xã. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn thị xã ước được 1.060 tỷ đồng, tăng 8,16% so cùng kỳ. Trong đó quí I tăng khá cao nhưng đến quí II sức mua trên thị trường có phần giảm sút do ảnh hưởng thu nhập của người dân sản xuất gặp nhiều khó khăn. Kinh doanh du lịch trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 32,3 tỷ đồng tăng 8,38% cùng kỳ.

2. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 1.502 tỷ đồng (giá cố định 2010), giảm 7% so với cùng kỳ, trong đó giá trị ngành nông nghiệp đạt 1.043,292 tỷ đồng, giảm 9,33%; giá trị ngành thuỷ sản đạt 452,862 tỷ đồng, giảm 1,26%. Sản lượng lương thực 48.367 tấn, bằng 42,75% kế hoạch năm, giảm 9,06% so cùng kỳ, trong đó sản lượng thóc là 46.830 tấn.

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tính từ đầu vụ Đông xuân 2014 – 2015 đến nay được 24.977 ha, bằng 73,97% kế hoạch và giảm 13,07% cùng kỳ, trong đó cây lương thực 10.688 ha, cây chất bột có củ 426 ha, cây thực phẩm 1.226 ha và cây công nghiệp hàng năm 12.424 ha. So với cùng kỳ năm trước, cây lương thực giảm 28,77%, cây chất bột có củ tăng 23,84%, cây thực phẩm tăng 6,24% và cây công nghiệp hàng năm tăng 3,16%. Diện tích cây hàng năm giảm chủ yếu do diện tích lúa vụ Hè - Thu giảm; nguyên nhân là do thời tiết nắng hạn kéo dài, mực nước các hồ chứa, đập chứa nước đều xuống thấp không đủ cung cấp cho sản xuất hết diện tích, kế hoạch sản xuất lúa vụ Hè - Thu được điều chỉnh giảm nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

Vụ lúa Đông - Xuân 2014 – 2015 cơ bản đã thu hoạch xong diện tích 7.805 ha, năng suất bình quân ước đạt 60 tạ/ha, giảm 1,95 tạ/ha so với vụ Đông - Xuân 2013 – 2014, sản lượng đạt 46.830 tấn. Một số xã, phường được cung cấp đủ nước tưới cho cả vụ có năng suất lúa đạt cao, tuy nhiên một số xã ở cánh Nam của thị xã bị thiếu nước sản xuất như: Ninh Hưng, Ninh Lộc, Ninh Tân...đã ảnh hưởng đến năng suất chung toàn thị xã. Sau khi thu hoạch xong một số địa phương thuận lợi gần nguồn nước đã tranh thủ gieo sạ lúa Hè - Thu được 2.200 ha, bằng 36,67% so với cùng kỳ.

Niên vụ mía 2014 – 2015 đến nay cơ bản thu hoạch xong diện tích 12.110 ha, năng suất bình quân 43 tấn/ha, sản lượng 520.730 tấn, chữ đường bình quân 10,3 ccs, năng suất mía giảm do ảnh hưởng của hạn hán và bệnh trắng lá mía xảy ra trong năm 2014 dẫn đến cây mía phát triển chậm năng suất đạt thấp.

- Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định, dịch bệnh không có phát sinh; UBND thị xã đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc tại địa phương để kịp thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra; triển khai thực hiện tháng hành động vệ sinh, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đến 27 xã, phường. Tiêm phòng vacxin cúm gia cầm đợt I mũi 1 trên 27 xã, phường được 171.864 con, tiêm phòng dịch lở mồm long móng đợt I mũi 1 được 16.054 con gia súc. Tính đến thời điểm 1/4/2015 tổng đàn trâu có 728 con, đàn bò 25.000 con, đàn lợn 32.949 con và đàn gia cầm có 1.049.222 con. So cùng kỳ đàn trâu giảm 7,85%, đàn bò giảm 5,73%, đàn lợn giảm 4,01% và đàn gia cầm đạt xấp xỉ cùng kỳ. Nguyên nhân đàn trâu, bò giảm là do tình hình nắng hạn kéo dài, đồng cỏ ngày càng thu hẹp, việc chăn thả gặp nhiều khó khăn, bên cạnh việc cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện, nhu cầu về sức kéo từ trâu bò giảm. Đàn lợn giảm so cùng kỳ do giá thực phẩm, chi phí chăn nuôi tăng cao, trong khi giá thịt lợn tăng chậm, việc nuôi lợn thời gian gần đây đem lại lợi nhuận thấp, sau thời gian xuất bán trong dịp Tết nguyên đán, đến nay việc chăn nuôi lợn chưa được nhân dân tập trung đẩy mạnh phát triển tổng đàn.

- Về thủy sản: Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm ước được 6.814 tấn, tăng 4,41% so với cùng kỳ; về nuôi trồng, đã thu hoạch được 2.057 tấn thủy sản các loại, giảm 3,92% so với cùng kỳ (chủ yếu là do sản lượng tôm các loại giảm 22,26%). Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng kéo dài, thỉnh thoảng có mưa nhỏ cục bộ, gây sốc nhiệt và làm tôm chết.

- Về lâm nghiệp: Tiếp tục chăm sóc và tu bổ rừng trồng các năm trước; triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015. Các trạm kiểm lâm địa bàn phối hợp với tổ kiểm lâm cơ động tích cực phối hợp kiểm tra các địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hiện, lập biên bản và xử lý 23 vụ vi phạm; lâm sản tịch thu gồm 3,674 m3 gỗ tròn các loại, 30,478 m3 gỗ xẻ và một số phương tiện tang vật khác, thu nộp ngân sách 12,4 triệu đồng.

3. Tài chính – ngân sách:

(Chi tiết thu, chi ngân sách thể hiện trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015)

4. Đầu tư – xây dựng, quản lý đô thị:

- Về đầu tư – xây dựng: Năm 2015, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã là 129,697 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn tỉnh quản lý giao UBND thị xã thực hiện 24,632 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã 105,065 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện vốn đầu tư trên địa bàn (thị xã làm chủ đầu tư) 40,536 tỷ đồng bằng 32,26% kế hoạch và tăng 12,8% so với cùng kỳ. Tiếp tục thi công các công trình dở dang như: Đường giao thông nông thôn xã Ninh Quang, Ninh Thọ, cầu vượt lũ Ninh Thân, Khu tái định cư phường Ninh Giang, xã Ninh Thọ, đường Lê Ngọc Bán phường Ninh Hiệp, cải tạo đường số 4 và số 14 Bắc phường Ninh Hiệp, sửa chữa nâng cấp hội trường Trung tâm văn hóa thể thao Ninh Hòa và một số công trình chuyển tiếp của năm 2014 như: Đê kè chóng xói lở hai bờ Sông Dinh, đường từ Quốc lộ 1A vào cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco … (Có báo cáo tài chính thì bổ sung thêm)

- Về quản lý đô thị: UBND thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Tăng cường chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định trên địa bàn, các phương tiện bị đình chỉ vẫn tham gia giao thông; ban hành kế hoạch tổ chức tuần lễ giao thông đường bộ lần thứ 3 do Liên Hiệp quốc kêu gọi với chủ đề “Trẻ em và an toàn giao thông” trên địa bàn thị xã. Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm lòng lề đường và quy phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; giải quyết cấp phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đúng quy trình, thủ tục không bị trễ hẹn. Đã hoàn tất các thủ tục và đề nghị tỉnh công nhận hai xã Ninh An và Ninh Thọ là đô thị loại V.

II. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng:

1. Công tác tài nguyên và môi trường: công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tập trung thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã; trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết 5.711 hồ sơ đất đai các loại cho nhân dân (trong đó, đã cấp được 907 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu); đang giải quyết 291 hồ sơ (có 136 hồ sơ cấp ban đầu). Triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho 27 xã, phường. Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường chỉ đạo công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; đưa vào vận hành, khai thác bãi rác Hòn Rọ sau khi được đầu tư, nâng cấp. Ngoài ra, trong công tác môi trường, đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày môi trường thế giới” năm 2015 và phối hợp cùng Thị đoàn Ninh Hòa tổ chức ra quân trồng rừng đước tại xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa.

2. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án bồi thường, thu hồi đất và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Tập trung giải quyết các trường hợp tồn đọng của các dự án từ những năm trước, phân công lực lượng kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số dự án dở dang, kéo dài đó là: Khu Công nghiệp Ninh Thủy, Trung tâm Điện lực Vân Phong; chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị xã Ninh Hòa. Ngoài ra UBND thị xã cũng đang tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ các dự án mới như: Cảng vật liệu xây dựng Ninh Phước Vân Phong, đường Lê Ngọc Bán... đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân liên quan đến dự án, hỗ trợ bảo vệ thi công.

III. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

1. Giáo dục và đào tạo:

Ngành giáo dục thị xã đã hoàn thành chương trình năm học 2014 – 2015; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi với số lượng ra lớp là 3.900 trẻ, đạt tỷ lệ 99,62%; hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 99,98%; tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,32%, tốt nghiệp Bổ túc THCS đạt 100%. Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2014 – 2015, hướng dẫn hoạt động hè 2015. Các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cũng được chú trọng như thông qua chủ điểm “Mừng Đảng, Mừng xuân”, “Tiến bước lên Đoàn” và kỷ niệm Ngày sinh nhật Đảng 3/2, kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5, kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), quốc tế thiếu nhi (1/6)… các trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức vui chơi phong phú. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập bằng các nguồn vốn được phân bổ trong năm 2015 nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành. Tiếp tục giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ và phổ cập giáo dục THCS.

2. Công tác lao động, việc làm, thực hiện các chính sách xã hội:

Ngành lao động – thương binh và xã hội đã thực hiện giải quyết các chế độ chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội được kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức mua, phân bổ, cấp phát 63.375 kg gạo cứu đói với số tiền 760,5 triệu đồng cho các xã, phường để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân đang gặp khó khăn; tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số 1.699 hộ, tổng kinh phí 424,750 triệu đồng; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2015 và Lễ 30/4, 1/5 với tổng số tiền là 3.420 triệu đồng. Chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ kinh phí mai táng được kịp thời, theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách. Ngoài ra, còn phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện đôn đốc các hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định. Tính đến nay vẫn còn có 84 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền là 3.011 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, đã tạo việc làm mới cho 2.030 lao động vào làm việc ở các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã, đạt 49,5% kế hoạch năm. Mở 13 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 455 học viên (trong đó đào tạo nghề phi nông nghiệp có 07 lớp với 245 học viên và 06 lớp đào tạo nghề nông nghệp với 210 học viên).

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND thị xã đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn... Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân trên địa bàn; tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2015. 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã thực hiện công tác khám, và điều trị cho 276.941 lượt người đạt 53,46% kế hoạch năm, giảm 4,02% so cùng kỳ; số bệnh nhân điều trị nội trú 17.158 lượt người đạt 53,56% kế hoạch năm, tăng 2,11% so cùng kỳ. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã có 158 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, 24 ca sốt mò, 215 ca tay chân miệng và 01 ca mắc bệnh sởi.

4. Công tác văn hóa thông tin và thể thao:

Các hoạt động văn hóa thông tin đã phục vụ tốt các sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; qua đó, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về tinh thần, tạo sự phấn khởi trong nhân dân, nổi bật là các hoạt động: “Mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi”, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015), ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày giải phóng Khánh Hòa 2/4 và 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, các cơ sở hoạt động thể thao, du lịch, đảm bảo cho các hoạt động diễn ra lành mạnh và đúng pháp luật; qua đó đã tiến hành 52 cuộc kiểm tra, trong đó tập trung vào kiểm tra hoạt động internet, karaoke và cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Về phong trào thể dục – thể thao, đã tổ chức các giải thi đấu “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm 2015, tổ chức phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015, đua ghe trên sông Dinh... và tham gia một số giải do tỉnh tổ chức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

IV. Công tác nội chính:

1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền:

Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định; điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng chuyên môn thị xã cho 04 trường hợp; cử 27 cán bộ, công chức ,viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. UBND thị xã cũng đã ban hành các quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với công chức cấp xã mới trúng tuyển để bổ sung kịp thời nhân sự còn thiếu cho UBND các xã, phường; đăng ký 37 cán bộ, công chức học lớp Đại học Hành chính theo chương trình phát triển nguồn nhân lực 2015. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015. Trong công tác thi đua, khen thưởng, đã khen thưởng 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2014; 36 tập thể và 78 cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi; ban hành quyết định công nhận danh hiệu và khen thưởng thành tích phong trào thi đua năm 2014 cho 58 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 77 chiến sĩ thi đua cơ sở, 338 cá nhân lao động tiên tiến…

2. Công tác thanh tra, tư pháp:

Công tác tiếp dân được duy trì, thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. 6 tháng đầu năm, toàn thị xã đã tiếp 115 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (tăng 32 lượt so với cùng kỳ); trong đó, phòng tiếp công dân UBND thị xã tiếp 30 lượt, cấp xã tiếp 85 lượt; nội dung chủ yếu gồm tranh chấp quyền sử dụng đất, kiến nghị các chế độ, chính sách và bồi thường, hỗ trợ do việc giải tỏa để nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A. Qua tiếp dân, đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã đã tiếp nhận 82 đơn (trong đó, có 27 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, 50 đơn kiến nghị, phản ánh và 03 đơn đề nghị); số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã là 32 đơn, hiện đã giải quyết xong 10 đơn, đạt 31,25%. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền sau thanh tra. 6 tháng đầu năm, UBND thị xã đã triển khai 2 cuộc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình tại UBND xã Ninh Tây và thanh tra việc hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ diện tích mía bị bệnh trắng lá tại UBND xã Ninh Tây.

Ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; triển khai lấy ý kiến góp ý Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức công tác tuyên truyền tại địa phương và tập huấn cho tổ hòa giải; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở các xã, phường; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

3. Quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội:

- Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được giữ vững; các đơn vị vũ trang của thị xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Tổ chức tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015, toàn thị xã đã có 410 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được duy trì và nhìn chung ổn định. Lực lượng công an các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng và thực hiện các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương, các lễ kỷ niệm… được tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát triển. Bên cạnh đó, triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 55 vụ phạm pháp hình sự. Đã xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, làm chết 19 người và 03 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước giảm 08 vụ, giảm 11 người chết và giảm 05 người bị thương. Ngoài ra, còn xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 1 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 01 vụ và giảm 02 người chết. 4 vụ tai nạn xã hội, làm chết 5 người; giảm 2 vụ và 1 người chết so với cùng kỳ năm trước. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các loại tội phạm như: cướp giật, đánh bạc, trộm cắp, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với 108 trường hợp với số tiền là 190.725.000 đồng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại là 04 trường hợp với số tiền là 28.000.000 đồng.

* Đánh giá chung:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể thị xã đã cơ bản chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ thị xã, HĐND thị xã, Chương trình công tác năm 2015 của UBND thị xã và đã đạt được những kết quả bước đầu.

(Có báo cáo tài chính đánh giá lại)

Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, chu đáo, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Lễ, Tết. Công tác thông tin, tuyền truyền có bước chuyển biến mới, đạt kết quả tốt; hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai tích cực. Hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2015. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, cần có biện pháp để chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới: tình hình khô hạn, thiếu nước đang diễn ra, gây khó khăn lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân; năng suất các loại cây trồng thấp; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa đạt với tiến độ yêu cầu đề ra; tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp.

Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Trong thời gian tới, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, UBND thị xã Ninh Hòa đề nghị các phòng, ban, ngành, các xã, phường phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận TQVN và các đoàn thể thực hiện đồng bộ các biện pháp chỉ đạo của thị xã; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2015 và các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 23/12/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của UBND thị xã, cũng như của từng cơ quan, đơn vị.

2. Tập trung triển khai công tác phòng, chống hạn, tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè - Thu năm 2015 theo diện tích đã được khoanh vùng đảm bảo nước tưới và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch heo tai xanh, lở mồm long móng và bệnh cúm gia cầm. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thương mại.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số như chính sách đất ở, nước sinh hoạt, vay vốn phát triển sản xuất... Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đầu tư cho các xã được chọn để hoàn thành 19 tiêu chí theo đề án trong năm 2015.

3. Thực hiện các giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu tăng thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời; khai thác tốt nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để tăng thêm nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển; đôn đốc truy thu kịp thời sau thanh tra, kiểm tra đối với các khoản thuế, tiền phạt vi phạm hành chính; thu hồi nợ đọng thuế. Điều hành công tác chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đúng chế độ, định mức; tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư từ ngân sách, kiên quyết xử lý nợ đọng XDCB; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2015, xây dựng danh mục đầu tư XDCB năm 2016. Triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ninh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh; quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt việc đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ thống trường học trên địa bàn trong năm 2015 theo nguồn vốn được phân bổ. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất và chỉ đạo các trường tổ chức khai giảng năm học 2015 – 2016; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học, THCS. 

5. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hành nghề y dược tư nhân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai tốt công tác y tế dự phòng, không để dịch lớn xảy ra; kịp thời phát hiện, điều trị, ngăn chặn, khống chế nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm gây dịch; dự phòng thuốc, hóa chất để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và các kế hoạch về dân số, kế hoạch hóa gia đình; duy trì ổn định mức sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính.

6. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu hoàn thành các công trình để sớm đưa vào sử dụng như nâng cấp mở rộng đường 16/7, đường Lê Ngọc Bán, đường vào Khu du lịch Ba Hồ, thoát lũ sông Tân Lâm; đặc biệt là công trình sửa chữa, nâng cấp hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao nhằm kịp thời phục vụ cho Đại hội Đảng bộ của thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII. Thực hiện đầu tư các công trình thuộc các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm theo đúng kế hoạch và nguồn vốn được phân bổ; quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình hoàn thành. Triển khai lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án khởi công mới giai đoạn 2016 – 2020 theo quy định Luật Đầu tư công.

7. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện việc di dời nhân dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư tại xã Ninh Phước về các khu tái định cư; giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 04 hộ còn lại của dự án Khu công nghiệp Ninh Thủy. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu. Thực hiện kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép theo đúng quy định pháp luật. Có biện pháp khắc phục, cải thiện chất lượng môi trường và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường.

8. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XVIII; kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945-2015); 85 năm ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường kiểm tra văn hóa và các dịch vụ văn hóa.

9. Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định cho người lao động. Chủ động sâu sát, nắm tình hình đời sống nhân dân, tình trạng thiếu đói trong mùa giáp hạt, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Thực hiện việc chi trả chế độ hàng tháng cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được kịp thời, đúng đối tượng…

10. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện việc phân công, bố trí, tuyển dụng, thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy trình và thủ tục theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo.

11. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền sau thanh tra; theo dõi chặt chẽ tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư trên địa bàn, giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản luật mới cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

12. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường tuần ra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo quốc phòng an; ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 49

Số lượt truy cập: 1770511