“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 26/04/2017]
Trong năm 2017, thị xã dự kiến đầu tư trên 155 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Trung ương cấp là 1 tỉ đồng; ngân sách tỉnh cấp là 77,6 tỉ đồng, ngân sách thị xã cấp là 30,3 tỉ đồng, ngân sách xã là 42,6 tỉ đồng, nguồn vốn nhân dân đóng góp là 6,3 tỉ đồng, vốn lồng ghép là 673 triệu đồng và nguồn cộng đồng là 3,2 tỉ đồng.

Trong quý I năm 2017, thị xã đã đầu tư xây dựng 3 công trình đường giao thông liên thôn ở xã Ninh Phú với tổng kinh phí hơn 1,1 tỉ đồng; hoàn thành, nghiệm thu công trình sửa chữa hội trường thôn 3 xã Ninh Sơn với tổng kinh phí là 72 triệu đồng; đang thi công 2 công trình đường giao thông liên thôn xã Ninh Sơn với tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng. Từ nay đến cuối năm 2017, thị xã sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trọng tâm theo thứ tự ưu tiên các công trình cấp thiết phục vụ nhu cầu cộng đồng, các công trình cải tạo, nâng cấp sửa chữa; đầu tư xây dựng các công trình công cộng có thu phí như chợ, công trình cấp nước sạch, thu dọn rác thải, để thu hồi vốn, có vốn hỗ trợ cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng khác; đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo kịp tiến độ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 111

Số lượt truy cập: 1813888