CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 04/04/2017]
Trong năm 2017, Tỉnh phân cấp nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung cho thị xã số tiền 88,8 tỉ đồng; từ nguồn vốn này, thị xã phân bổ cho cấp xã quản lý đầu tư 27,9 tỉ đồng, cao hơn năm 2016 là 10%; phân bổ đầu tư cho Ngành Giáo dục 22,2 tỉ đồng, chiếm 22% tổng nguồn vốn phân cấp; hỗ trợ đầu tư cho một số xã, phường và đầu tư các công trình thuộc nhiệm vụ đầu tư của thị xã 34,7 tỉ đồng và để lại 4 tỉ đồng để duy tu sửa chữa các công trình trên địa bàn, chiếm trên 5% vốn xây dựng cơ bản tập trung.

Ngoài phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung, từ nguồn tiền cấp quyền sử dụng đất năm 2017 sau khi để lại 10% phân bổ cho chi thường xuyên cấp thị xã để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thanh toán tiền đầu tư cơ sở hạ tầng các khu tái định cư; còn lại số tiền 48 tỉ đồng, thị xã chi đầu tư hơn 35 tỉ đồng cho cấp thị xã, cấp xã phường được chi đầu tư gần 13 tỉ đồng; và từ nguồn đóng góp của nhân dân để lại 100% cho ngân sách xã, phường để chi đầu tư xây dựng các công trình thuộc cấp xã quản lý số tiền 3,7 tỉ đồng./.

Vân


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 49

Số lượt truy cập: 1765720