“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 27/07/2017]
Vừa qua, UBND phường Ninh Diêm tổ chức hội nghị Phổ biến Pháp luật năm 2017 cho cán bộ và nhân dân toàn phường. Hội nghị gồm 02 chuyên đề được phổ biến gồm: “Luật trẻ em” và “Luật tiếp cận thông tin”.

Luật trẻ em (sửa đổi) gồm 7 chương, 106 điều, được thông qua ngày 05/4/2016 tại kỳ họp 11, QH khoá XIII. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.


Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2017.

Luật Trẻ em được đổi tên từ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Luật Trẻ em phản ánh đầy đủ hơn về nội dung và phạm vi của Luật. Luật có nhiều điểm đổi mới tích cực, dễ hiểu, dễ tiếp cận, cụ thể:

Khái niệm “trẻ em dưới 16 tuổi” không còn giới hạn trẻ em là công dân Việt Nam, mà đối tượng áp dụng của Luật còn bao gồm cả trẻ em là người nước ngoài cư trú tại việt Nam.

Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bổ sung mới như trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực; trẻ em bị bóc lột; trẻ em bị mua bán; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc.

Trẻ em có quyền thể hiện ý kiến của mình khi nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật tác động với trẻ em. Những hành vi bị nghiêm cấm được bổ sung trong luật như tước đoạt quyền sống của trẻ em; cản trở trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình; công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em; không thực hiện trách nhiệm hỗ trợ trẻ em có nguy cơ hoặc đang trong tình trạng nguy hiểm,…

Đáng chú ý, một trong những quyền được quy định trong Luật trẻ em là quyền bí mật đời sống riêng tư. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Với điểm nóng chống xâm hại tình dục ở trẻ em, luật quy định rõ trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục dưới mọi hình thức bạo lực về thể chất hoặc tinh thần, bị đánh đập hay lạm dụng, bị bỏ mặc bao gồm cả sự xâm phạm tình dục.

Bên cạnh các quyền, trẻ em cần thực hiện bổn phận của mình với gia đình, nhà trường, cộng đồng, đất nước và chính bản thân các em.

Việc đưa Luật trẻ em vào thực tiễn đời sống cần thực hiện một số biện pháp như: Các tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình thực hiện quyền trẻ em giữa các cơ quan ở Trung ương, các tổ chức, các địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục từ phía gia đình tới cộng đồng dân cư nhằm giúp nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật, góp phần đưa Luật trẻ em tiếp cận sâu rộng tới người dân.

Luật tiếp cận thông tin 5 chương, 37 điều, được kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018.

Nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân ngày một tăng, trong khi một số cơ quan nhà nước có xu hướng muốn thu hẹp diện công bố thông tin vì lí do bảo mật, bảo vệ bí mật nhà nước, ... Vì vậy, việc luật hóa trình tự, thủ tục và cách thức tiếp cận thông tin sẽ giúp người dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng, đồng thời bảo đảm cơ quan công quyền không né tránh trách nhiệm cung cấp thông tin theo luật. Ngoài ra, sự ra đời của Luật tiếp cận thông tin góp phần khẳng định Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và thực thi đầy đủ các công ước quốc tế, đặc biệt là những công ước về quyền con người./.

LỮ KIẾN ĐỒNG


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 113

Số lượt truy cập: 1813739