“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 17/07/2017]
Đảng bộ Ninh An hiện có 218 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2017, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, sản xuất chăn nuôi ở Ninh An gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Song nhờ sự lãnh đạo của Thị ủy Ninh Hòa, đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vận dụng sáng tạo, linh hoạt Nghị quyết của trên vào điều kiện thực tế của địa phương. Xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, đề ra các biện pháp, giải pháp và chương trình phù hợp. Động viên khích lệ mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, Mặt trận và các hội đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển khai phong trào thi đua của hội và của địa phương. Các tổ chức hội đã phối hợp với cơ quan chức năng mở nhiều lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, mở 3 lớp dạy nghề theo Đề án 1956 và tín chấp cho nông dân vay 27 tỷ đồng ngân hàng Chính sách xã hội và trên 10 tỷ đồng ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Tạo điều kiện cho nông dân mở rộng phát triển mô hình kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp thổ nhưỡng và cho năng suất cao. 6 tháng đầu năm nay nông dân đã gieo trồng được 3.200 ha cây hàng năm, đạt trên 89,7% chỉ tiêu giao cả năm. Trong đó vụ lúa đông xuân 1.450 ha, sản lượng lương thực thu được 8.310 tấn. Lúa vụ hè thu sản xuất được 1.450 ha, nông dân đang tích cực chăm sóc, lúa phát triển khá tốt. Rau màu các loại và cây công nghiệp ngắn ngày trồng được 302 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định. Gia cầm, thủy cầm 120 ngàn con. Đàn bò có 2.700 con tăng 200 con so đầu năm, đàn heo 2.370 con tăng 250 con so cùng kỳ năm trước. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng và vệ sinh chuồng trại, chăm sóc thú y nên không có dịch bệnh gia súc gia cầm phát sinh. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, ngành lâm nghiệp được quan tâm chú trọng. Chăm sóc bảo vệ phòng cháy 204 ha rừng tập trung và gần 22 ngàn cây phân tán. Hoạt động dịch vụ và các ngành nghề khác duy trì và phát triển ổn định, góp phần giải quyết việc làm tại chổ và tăng thu ngân sách cho Nhà nước. Tổng thu ngân sách 5,3 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm. Đầu tư xây dựng cơ bản 4,7 tỷ đồng theo tiêu chí nông thôn mới. Công tác quy hoạch quản lý sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên môi trường, thanh tra tư pháp, tiếp dân có nhiều tiến bộ. Hoạt động văn thể mỹ, thông tin tuyên truyền có nhiều nổ lực cố gắng. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền và hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Phối hợp tổ chức 16 cuộc họp và đối thoại trực tiếp của UBND tỉnh và thị xã với nhân dân thôn Ninh Ích giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến bãi rác Hòn Rọ và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Đồng thời tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu đúng về chủ trương của tỉnh và thị xã về hoạt động của bãi rác Hòn Rọ và Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác chính sách, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Ngoài chi trả các chế độ theo quy định, các đối tượng chính sách và hộ nghèo, người già cô đơn còn được cán bộ đến thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ tết. Cấp phát, hỗ trợ cứu đói dịp Tết 6 tấn gạo. Đầu tư nâng cấp 4 nhà Tình nghĩa, đồng thời vận động nhân dân đóng góp được gần 10 triệu đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp nhận và tổ chức xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo và sữa chữa 5 nhà. Về giáo dục ở các bậc học, chất lượng dạy và học đều được nâng lên. Huy động trẻ 5 tuổi học mẫu giáo và trẻ 6 tuổi ra học lớp 1 đạt 100%. Tỷ lệ bé khỏe bé ngoan đạt 75%. Học sinh tiểu học đã hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục đạt 100%. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 93%, có 90,7% học sinh được lên lớp thẳng. Số học sinh giỏi tăng 3%, học sinh yếu giảm 2%. Có 20 em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và thị xã. Vận động quỹ khuyến học khuyến tài được 62 triệu đồng. Tăng cường lãnh đạo công tác an ninh quốc phòng ở địa phương. Sáu tháng qua, ban công an đã phối hợp với quân sự thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ tốt các ngày lễ tết. Theo giỏi biến động hộ tịch, hộ khẩu, nắm chắc các đối tượng có tiến án tiền sự. Làm tốt công tác tổ chức động viên, đăng ký, khám sức khỏe tuổi 17, tuyển quân và gọi thanh niên nhập ngũ đạt 100%. Tổ chức huấn luyện dân quân đảm bảo số lượng và chất lượng đạt 100% khá giỏi. Nhân dân yên tâm phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nét đẹp truyền thống được giữ gìn và phát huy, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt được kết quả đáng khích lệ, Đảng bộ Ninh An luôn chú trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Ban chấp hành Đảng ủy luôn duy trì chế độ sinh hoạt, học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp cho đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân. Đảng ủy cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ, lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, mặt trận, các đoàn thể theo phương thức hoạt động của mình, tổ chức hoạt động có hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cánh mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận thống nhất cao về nhận thức chính trị tư tưởng và hành động thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, gắn với thực hiện quy định 47 về “Quy định những điều đảng viên không được làm” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn iến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Bộ Chính trị. Đảng ủy coi trọng công tác kiểm tra giám sát trong đảng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sức chiến đấu của đảng viên. Kịp thời đấu tranh phê bình, ngăn chặn, phòng ngừa, chỉnh đốn và khắc phục những vi phạm, sai trái đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo Đại hội thành công hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Củng cố, kiện toàn Khối vận, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, nâng cao hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội. Các chi bộ trực thuộc quan tâm đến phát triển đảng viên. Đã kết nạp được 3 đảng viên mới, đang thẩm tra và lập 3 hồ sơ đề nghị Thị ủy xét kết nạp. Cử 8 đoàn viên, hội viên ưu tú học lớp nhận thức về đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng ủy chú trọng quan tâm. Cử chọn 13 cán bộ, đảng viên học đại học, cao đẳng, trung cấp nghiệp vụ chuyên môn và chính trị, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 25 cán bộ tại trường Chính trị Tỉnh và Thị xã.

6 tháng qua, với sự đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, cán bộ và nhân dân Ninh An đã phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tiềm năng, tận dụng cơ hội, huy động nội lực. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. Xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, bình đẳng bác ái. Xây dựng đảng, chính quyền và mặt trận, các đoàn thể vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất cao. Bên cạnh đó, đảng bộ vẫn còn những khó khăn thách thức, những yếu kém, tồn tại. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần phải ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác. Phấn đấu nỗ lực nhằm phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Ngọc Châu

Các tin khác









  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 1806257