CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 24/03/2017]
Sáng ngày 24/3/2017, HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường. Tham dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử Ninh hòa. Ở thị xã có các ông: Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy; ông Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo Ủy Ban Mặt trận, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thuộc thị xã, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường và 40 đại biểu HĐND thị xã khóa XI.


Kỳ họp bất thường HĐND thị xã Ninh Hòa khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.


Các đại biểu dự họp.

Ông Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khóa XI đã đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.


Đại biểu HĐND thị xã khóa XI biểu quyết thông qua 4 Chương trình Kinh tế-Xã hội trọng điểm của UBND thị xã nêu ra tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thảo luận, thông qua 4 Tờ trình của UBND thị xã về 4 Chương trình Kinh tế-xã hội trọng điểm gồm: Chương trình phát triển nguồn nhân lực thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020; Chương trình phát triển đô thị thị xã Ninh Hòa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình về xây dựng Nông thôn mới thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020 và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020, đồng thời thông qua 4 Nghị quyết về 4 Chương trình trên.


Ông Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã bỏ phiếu bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã.


Đại biểu HĐND thị xã bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Bùi Thanh Bình (bìa phải) được HĐND thị xã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã. Ông Nguyễn Thanh Hà (bìa trái) được tín nhiệm bầu giữ chức danh phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

Cũng tại kỳ họp bất thường này, UBND thị xã đã Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Thanh Bình vì lý do chuyển công tác khác và tờ trình về bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh. Kết quả qua kiểm phiếu bầu cử tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Hà được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 1765768