“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/05/2017]
Chiều ngày 05/5/2017, tại thị xã Ninh Hòa - đơn vị cụm trưởng năm 2017, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ở thị xã có ông: Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, ông: Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đã dự hội nghị.


Hội nghị Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa tổng kết phong trào
thi đua yêu nước năm 2016.


Tại hội nghị, đơn vị cụm trưởng năm 2016 là thành phố Nha Trang đã báo cáo đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016, tập trung vào thực hiện các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm là: công tác thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính; Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổng hợp chấm điểm từng chỉ tiêu thi đua, qua bình xét, có 6/8 đơn vị đạt xuất sắc, 2/8 đơn vị đạt loại khá. Trên cơ sở bình xét, hội nghị đã thống nhất suy tôn đơn vị thành phố Nha Trang dẫn đầu cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2016. Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố năm 2016 cho đơn vị thành phố Nha Trang và tặng Bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.


UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các huyện, thị xã, thành phố năm 2016 cho đơn vị Thành phố Nha Trang.


Các thành viên trong cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo nội dung ký kết giao ước thi đua và dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 37

Số lượt truy cập: 1813653