CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 22/07/2016]
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Ninh An xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. 

5 năm qua, Đảng ủy đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” rất nghiêm túc. Đảng ủy đã tổ chức mở 16 lớp học tập các chuyên đề hàng năm cho trên 1.200 lượt đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Qua học tập và làm theo gương Bác, mỗi cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động. Rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, gần gủi với nhân dân; có ý thức chấp hành kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, không hách dịch, quan liêu. Luôn nêu cao tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyêt Trung ương 4 khóa XI. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Nguyễn Ngọc Châu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 69

Số lượt truy cập: 1770533