CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 20/09/2017]
Tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc ta.

Đây là quá trình mà Nhà nước, cộng đồng xã hội thực hiện tổng thể các biện pháp tác động, quản lý, giáo dục, giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần nhằm động viên, khích lệ họ ăn năn, hối cải, tích cực học tập, rèn luyện, cải tạo trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác này, sẽ có tác động tích cực trong việc giáo dục, răn đe và góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, từng bước kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tiến tới xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển tội phạm, tệ nạn xã hội. Do vậy, công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, từng bước được thể chế hóa trong các văn bản pháp luật như: Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù…

Trong những năm gần đây, số lượng người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương ngày càng nhiều. Qua thống kê từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn thị xã có tổng số 491 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Chính vì vậy, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với họ luôn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và hết sức nặng nề cho các lực lượng chức năng. Là cơ quan thường trực theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương. Thời gian qua, Công an thị xã Ninh Hòa đã chủ động tham mưu Thị ủy, UBND thị xã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực cả trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành về việc tổ chức thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tạo điều kiện cho họ làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và đã đạt được những kết quả quan trọng, thiết thực, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hiện tại, đã có 223 người đã có việc làm, 268 người chưa có việc làm nhưng không tái vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an thị xã cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tái hoà nhập cộng đồng, qua đó đã tạo được hiệu ứng tích cực đối với các tầng lớp nhân dân, không những xoá bỏ sự kỳ thị, định kiến, xa lánh, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá mà còn có thái độ đúng đắn, cởi mở, gần gũi, thân thiện và chủ động tham gia vào các hoạt động giúp đỡ họ hòa nhập với cộng đồng. Các cấp, các ngành và lực lượng Công an đã quan tâm tư vấn, trợ giúp pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức dạy nghề, hướng nghiệp, giới thiệu, giải quyết việc làm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký thường trú, tạm trú, cấp giấy chứng minh nhân dân... bảo đảm cho họ thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an từ thị xã đến cơ sở đã gặp gỡ, động viên họ cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy định của địa phương; đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, quản lý, giáo dục, cảm hóa và thường xuyên rà soát, phân loại, cập nhật thông tin, bổ sung hồ sơ, số liệu về người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá đang cư trú tại địa phương.

Các cơ quan, ngành chức năng đã quan tâm, xem xét cho vay vốn từ ngân hàng chính sách, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ hoàn lương, trên cơ sở đó động viên, khích lệ, hỗ trợ về cả vật chất và tinh thần để giúp họ loại bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti, sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Phần lớn trong số những người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trở về địa phương họ đều tự tìm kiếm việc làm để ổn định cuộc sống, có ý thức chấp hành pháp luật tốt, nhiều người đã vượt qua rào cản về tâm lý, xóa bỏ được mặc cảm về quá khứ lầm lỗi, luôn tự tin, tự giác, không ỷ lại, quyết tâm hướng về phía trước, nỗ lực trong lao động sản xuất, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.

Thực tiễn cho thấy, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác này, đòi hỏi phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự chung tay, góp sức của toàn dân cùng tham gia thực hiện, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt, trực tiếp./.

Trần Nông


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 1763273