“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 24/05/2017]
Sáng ngày 23/5/2017, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức họp triển khai thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm tự nguyện (BHTN). Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe đơn vị Bảo hiểm xã hội báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã Ninh Hòa trong năm 2016 đến tháng 4 năm 2017.

Về kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH:

Đến ngày 30/4/2017 trên địa bàn thị xã có 8.820 người lao động tham gia BHXH bắt buộc và 205 người tham gia BHXH tự nguyện đạt 7,53% so với lực lượng lao động. So với kế hoạch tỉnh giao thì BHXH bắt buộc đạt 98,64%; BHXH tự nguyện đạt 54,52%.

Về kết quả phát triển đối tượng tham gia BHYT:

Đến ngày 30/4/2017, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 167.268 người tham gia BHYT đạt 68,93% dân số.( chỉ tiêu UBND thị xã giao là 78,85%)

Về kết qủa thực hiện chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN:

Đến ngày 30/4/2017 tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 68,085/ 220,425 triệu đạt 30,9% so với tỉnh giao.

Tình hình nợ BHXH: Tính đến cuối tháng 4/2017 có 51 đơn vị nợ BHXH từ 3 tháng trở lên với số tiền: 2.227 tỷ đồng. ( có danh sách kèm theo).

Qua báo cáo của cơ quan tham mưu và ý kiến của các cơ quan đơn vị có liên quan góp ý và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua và chỉ đạo như sau:

BHXH liên quan đến chính sách an sinh xã hội cho nên cần phải kịp thời, chính xác, đầy đủ và công bằng. Kết quả từ năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 đối với công tác BHXH đạt kết quả khá tốt đầy đủ và có đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến khai thác có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch của các cấp giao, trong thời gian đến cần tập trung các vấn đề sau:

1. Tăng cường công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT: Bằng cách tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên nhiều hình thức như: tổ chức các hội thi, hội nghị, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh của thị xã và các xã, phường về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của người dân khi tham gia Bảo hiểm.

2. Đẩy mạnh các biện pháp thu nợ BHXH, BHYT: Các cơ quan thường trực BHXH cần phai tham mưu cho UBND thị xã xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực BHXH, BHYT để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

3. Cán bộ viên chức Bảo hiểm thị xã phải nâng cao năng lưc, thái độ phục vụ nhân dân thực hiện tốt công tác chuyên môn: Đối chiếu thu, cấp sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm kịp thời, nhanh gọn, đúng thời gian quy định, giải quyết chi trả chế độ phải kịp thời, đầy đủ.

4. Tham mưu cho UBND thị xã kiện toàn lại Tổ trưởng tổ công tác liên ngành và Ban chỉ đạo. UBND các xã, phường xâu đầu mối các đại lý thu, thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình hoạt động của các đại lý thu BHXH, BHYT để đảm bảo hoạt động hiệu quả mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

5. BHXH ( cơ quan thường trực) tham mưu cho UBND thị xã kế hoạch chi tiết phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác BHXH, BHYT để cùng nhau phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu BHXH và BHYT đã được giao trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.

Báo cáo chi tiết đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên,
tải về.

Hạnh Nguyên


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 1813831