“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 23/03/2017]
Nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - văn hoá - xã hội - an ninh quốc phòng, làm tiền đề để thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 22/3/2017, tại xã Ninh Đông, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thị xã Ninh Hòa đã tổ chức lễ phát động xây dựng xã văn hoá Nông thôn mới.


Lễ phát động xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới".


Các đại biểu dự lễ phát động.


Ông Lê Bá Thuận, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu phát động xây dựng 'Xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới'.

Phát biểu tại lễ phát động, Ông Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch UBND-Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thị xã đã nêu rõ: Trong những năm qua, Ninh Hòa đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, toàn Thị xã đã có 3/20 xã được công nhận đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 7/20 xã triển khai đề án xây dựng xã văn hoá nông thôn mới, hàng năm có trên 93% hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa. Để xây dựng thành công xã văn hóa nông thôn mới, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thị xã kêu gọi cán bộ, nhân dân toàn Thị xã nói chung và 20 xã nằm trong chương trình nói riêng tích cực tham gia thực hiện 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí trong xây dựng xã văn hoá nông thôn mới, gắn với triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; kết hợp hài hòa giữa xây dựng đời sống văn hóa với phát triển kinh tế; chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu của nhân dân; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục thực hiện sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương,tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Ông Nguyễn Hữu Hào, Trưởng Phòng VH-TT thị xã hướng dẫn các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng xã 'Văn hóa nông thôn mới'.


Ông Lê Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Ninh Đông thay mặt 20 xã phát biểu hưởng ứng phát động.


Ban Chỉ đạo thị xã tặng quà cho xã Ninh Đông.

Tại buổi lễ, sau lời phát biểu hưởng ứng lễ phát động của Ủy Ban Mặt trận Thị xã, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thị xã đã thông qua Đề án và hướng dẫn các tiêu chuẩn xây dựng xã văn hóa nông thôn mới./.

Trần Nông- Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 108

Số lượt truy cập: 1813885