CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 10/08/2017]
Sáng ngày 09/8/2017 vừa qua, UBND xã Ninh Phú đã tổ chức hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) cho trên 50 cán bộ, công chức, viên chức,người lao động và trưởng các ban ngành đoàn thể trong xã.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn (2011-2020) của Chính phủ; các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo CCHC của tỉnh, thị xã và nội dung Chương trình hành động số 12-CT/TU ngày 31/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa XII) về đẩy mạnh CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước” và Quyết định số 1234/QĐ-UBND của UBND thị xã Ninh Hòa về việc ban hành kế hoạch bổ sung một số nội dung công tác CCHC năm 2017” gắn với thực hiện Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thông qua hội nghị này, giúp cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về CCHC đối với sự phát triển kinh tế nhà nước, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

Bích Thảo


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 63

Số lượt truy cập: 1765735