“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 31/12/2016]
Sáng ngày 30/12/2016, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ Thị xã Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Cao Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Phó Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thị xã, đ/c Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch UBND Thị xã tham dự hội nghị.
 

Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016.

Trong năm 2016, Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thị xã đã từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, triển khai việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Các cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2016-2019 đảm bảo dân chủ, đúng quy định; Các cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng các quy chế, quy định thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa", “một cửa liên thông” theo hướng hiện đại được nhân dân đồng tình ủng hộ... Trong năm 2017, Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thị xã tiếp tục tuyên truyền, quán triệt quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh công tác phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.


Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã khen thưởng các tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Thị xã đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 1814277