“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 17/10/2017]
Chiều ngày 16/10/2017, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thành lập huyện Tân Định. Đến dự hội nghị có đồng chí: Tống Trân, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí: Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Đặng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, các đồng chí lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã và lãnh đạo các xã, phường.

Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến cử tri và họp HĐND xã, phường, thị xã
về Đề án thành lập huyện Tân Định.

Tại hội nghị đại biểu được quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung tổ chức lấy ý kiến cử tri theo Điều 131 Luật tổ chức chính quyền địa phương; báo cáo tóm tắt đề án điều chỉnh địa giới hành chính Thị xã Ninh Hòa để thành lập huyện Tân Định, đồng thời nghe phổ biến kế hoạch lấy ý kiến cử tri và hướng dẫn các biểu mẫu liên quan; quy định thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri ở cơ sở xã phường, việc tổ chức họp HĐND, việc niêm yết cử tri, in ấn phiếu cử tri… và quy định thời gian tổng hợp báo cáo về UBND thị xã để kịp thời tổng hợp báo cáo về Tỉnh và Trung ương ./.

Tấn Bình


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 103

Số lượt truy cập: 1814366