“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 04/05/2015]

Năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC). Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ cho doanh nghiệp và người dân.

 
Bộ thủ tục hành chính được công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở.
Bộ thủ tục hành chính được công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở.


Hoàn thành nhiều dự án công nghệ thông tin


Ông Nguyễn Kim Hòa, Giám đốc Sở TT-TT cho biết: “Năm qua, công tác CCHC của Sở tiếp tục được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các hoạt động. Các thủ tục hành chính (TTHC) của Sở đều được thực hiện qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; niêm yết và công bố danh mục 17 TTHC giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 trên Trang Thông tin điện tử của Sở. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, giao dịch trực tuyến với các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ...”.

 

Ông Nguyễn Kim Hòa, Giám đốc Sở TT-TT: Năm 2015, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định mã số biên nhận hồ sơ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh; tổ chức tích hợp chứng thư số chuyên dùng vào các ứng dụng dùng chung của tỉnh; đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; tiếp tục tổ chức triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2014. Ngoài ra, Sở sẽ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2015...

Song song đó, Sở sửa đổi, bổ sung 22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 15 thủ tục được cắt giảm thời gian, 2 thủ tục hủy bỏ; tiếp tục áp dụng phần mềm một cửa điện tử gắn với điện tử hóa quy trình ISO 9001:2008 đối với Bộ TTHC và niêm yết công khai bộ thủ tục này cùng bộ tài liệu theo TCVN ISO 9001:2008 lên Trang Thông tin điện tử. Cùng với đó, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số tại cơ quan; điện tử hóa một số tác nghiệp thủ công (như: phiếu kiểm soát quy trình, biên nhận hồ sơ, kết quả thống kê tình hình giải quyết TTHC). Ngoài ra, Sở còn sử dụng Trang Thông tin điện tử trong công tác điều hành, thực hiện báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với phòng văn hóa và thông tin cấp huyện, các doanh nghiệp trong ngành; thực hiện phân quyền cho lãnh đạo các phòng văn hóa và thông tin cấp huyện được tham gia hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ văn bản E-Office.


Để phục vụ công tác CCHC của tỉnh, Sở TT-TT đã hoàn thành các dự án công nghệ thông tin như: Hệ thống kiểm tra, kiểm soát TTHC; trung tâm dữ liệu, mạng diện rộng (WAN); hệ thống hội nghị giao ban trực tuyến; hoàn chỉnh chuyên trang thông tin điện tử TTHC công; đẩy nhanh tiến độ việc triển khai nhân rộng bộ phần mềm một cửa điện tử tại các cơ quan thuộc Dự án Tin học hóa một số dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3... Kết quả, đến nay, hầu hết các cơ quan từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và xã đã sử dụng bộ phần mềm một cửa điện tử.


Làm tốt công tác tham mưu

 

Đi đôi với các hoạt động trên, Sở còn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp cung cấp thông tin và đưa tin giữa cơ quan Nhà nước với các cơ quan báo chí; công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh... Với sự tham mưu của Sở, hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sử dụng, trao đổi văn bản điện tử của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh và huyện đã ứng dụng chứng thư số vào các giao dịch hành chính trong nội bộ và trong các văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan. Đến nay, 90% cán bộ lãnh đạo, văn thư tại các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh đã được cấp và đào tạo sử dụng chứng thư số chuyên dùng; khoảng 70% văn bản phát hành từ các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh và huyện được lưu chuyển trên môi trường mạng; 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện có cổng - trang thông tin điện tử đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật và các yêu cầu về nội dung theo đúng quy định hiện hành.


Với những kết quả trên, năm 2014, Sở TT-TT là một trong những đơn vị đạt loại tốt về thực hiện công tác CCHC ở tỉnh.


T.L(baokhanhhoa.com.vn)


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 106

Số lượt truy cập: 1803483