“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 25/04/2017]
Sáng nay ngày 25/4/2017, Công an thị xã Ninh Hoà đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Tham dự có Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an Tỉnh, đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị uỷ, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.


Công an Thị xã Ninh Hoà tổ chức hội nghị triển khai thực hiện cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.


Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, phó Giám đốc Công an Tỉnh( bìa phải) và đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị uỷ, đồng chí Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.


Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã đã thông qua Nghị quyết của Đảng ủy Công an thị xã về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; Kế hoạch triển khai và Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động của Công an thị xã. Theo đó, Công an thị xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng thực hiện các tiêu chí về phong cách người Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ chiến sĩ...Các cán bộ, chiến sĩ tham dự hội nghị cũng đã được phổ biến tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên Công an thị xã theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong toàn lực lượng công an. Tại hội nghị, sau khi đại diện Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát biểu hưởng ứng cuộc vận động. Các đơn vị trực thuộc Công an thị xã đã ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động../.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 64

Số lượt truy cập: 1803798