“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/08/2017]
Mới đây, UBND thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản. Theo kế hoạch, UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm VHTT tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản (21/9/2017-21/9/2018) theo định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông thông qua các hình thức trực quan như: treo băng rôn, pa nô, áp phích, chạy chữ điện tử tại vòng xuyến trung tâm thị xã; giao Phòng Văn hóa và Thông tin cập nhật tổng hợp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản trên địa bàn để đăng trên cổng Thông tin điện tử thị xã; Đài truyền thanh – Truyền hình xây dựng tin, bài về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật bản, giới thiệu về văn hóa, con người, đất nước Nhật Bản, tình hình phát triển KTXH của thị xã và các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Trên cơ sở các hoạt động tuyên truyền, nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực để khai thác tiềm năng, thế mạnh phục vụ hiệu quả công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH của 2 nước Việt Nam- Nhật Bản./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 1806207