CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 72 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2017)

[Đăng ngày: 23/08/2017]
Ngày 18/8 vừa qua, Đảng ủy xã Ninh Ích tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ Đảng viên.


Đảng ủy xã Ninh Ích quán triệt nghị quyết Trung ương 5.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Đảng ủy quán triệt nội dung 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Đây là 3 Nghị quyết chuyên đề về kinh tế đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng ta. Trong đó, khẳng định xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững.

Sau Hội nghị này, các Đảng viên viết bài thu hoạch, thể hiện tư tưởng, nhận thức của mình về các nội dung của Nghị quyết. Từ đó, có những đề xuất, kiến nghị cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt hiệu quả cao./.

Hồng Diễm


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 73

Số lượt truy cập: 1763255