“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 28/04/2017]
Ngày 18/4/2017 vừa qua, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án “ Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, giai đoạn 2017-2020.

Theo kế hoạch là: UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, năng lực của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan và cộng đồng trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới; phấn đấu 100% nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 50% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp.

Phòng y tế hướng dẫn các cơ sở y tế và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về chăm sóc, tư vấn tâm lý và hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời phối hợp với các phòng, ban, cơ quan đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới và triển khai các chương trình, hoạt động của Đề án. Tăng cường thực thi pháp luật và đảm bảo hệ thống dịch vụ về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đồng bộ từ thị xã đến các xã, phường, hướng tới môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 69

Số lượt truy cập: 1803803