“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 29/05/2017]
Ngày 23/5/2017, Đảng ủy Khối Cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể thị xã tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 và quán triệt một số nội dung khác cho 50 cán bộ, đảng viên, công chức Khối Cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể.

Qua hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với những nội dung chính là: Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Báo cáo tình hình môi trường biển các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sau hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức của Khối đã đăng ký “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Vân

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 111

Số lượt truy cập: 1813737