“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/06/2016]
UBND thị xã đã ban hành kế hoạch tổ chức vận động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” năm 2016. Nội dung của kế hoạch: tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT), cá nhân trong và ngoài thị xã ủng hộ thông qua thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền, vận động lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động của UBMTTQ Việt Nam thị xã, các ban, ngành, LLVT địa phương để công khai tổ chức vận động; Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ để tuyên truyền, vận động quyên góp ủng hộ Quỹ, tạo ra phong trào sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mọi tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên với tấm lòng vàng hướng về biển đảo. Số tiền đóng góp, ủng hộ của các ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương, các tầng lớp nhân dân và các thành phần tự nguyện khác nộp tiền mặt hoặc chuyển TK tại Kho Bạc Nhà nước thị xã Ninh Hòa, số TK: 3711.1.99059946 mã đơn vị quan hệ ngân sách 9059946; tên TK: Ban chỉ huy quân sự thị xã Ninh Hòa, Nội dung ủng hộ “ Quỹ Trường Sa thân yêu”. Địa điểm tiếp nhận hàng hóa, vật chất, tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã đóng góp, ủng hộ Quỹ được chuyển đến: Ban chính trị, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa.

Đối tượng vận động: các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị LLVT, các xã, phường, các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các thành phần kinh tế, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên đang học tập trên địa bàn thị xã và các tổ chức, cá nhân tự nguyện khác. Thời gian triển khai kế hoạch vận động từ tháng 4/2016 đến 31/12/2016 là kết thúc /.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 95

Số lượt truy cập: 1803469