“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 31/07/2016]
Từ ngày 28/6/2016 đến ngày 14/7/2016, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của UBND thị xã đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 10 xã, phường: Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Tân, Ninh Hưng, Ninh Xuân, Ninh Phụng, Ninh Vân, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sơn.

Qua kiểm tra, nhìn chung UBND các xã, phường được kiểm tra đã chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu và triệu tập thành phần tham gia làm việc theo đúng Kế hoạch. Công tác xây dựng Kế hoạch, công tác tuyên truyền cải cách hành chính, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính… thường xuyên được triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành bằng hình thức trực quan. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại các xã, phường được thực hiện khá đồng bộ, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển địa phương, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Phần lớn UBND các xã, phường đã triển khai đầu tư xây dựng nhà làm việc của bộ phận một cửa theo mô hình hiện đại, bố trí đầy đủ trang thiết bị, máy móc tại bộ phận một cửa theo quy định của Sở Thông tin và truyền thông, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để tác nghiệp, quản lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, các khoản phí, lệ phí theo quy định; số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch UBND phường và địa chỉ phản ánh, kiến nghị của Phòng CCHC-Sở Nội vụ tại bộ phận một cửa để người dân biết, theo dõi và thực hiện.


Niêm yết công khai thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Xuân.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như: Việc tác nghiệp, quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử chưa thường xuyên; Công tác tự kiểm tra đối với các bộ phận, công chức chuyên môn trong cơ quan chưa được quan tâm nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót và đánh giá năng lực của cán bộ, công chức để phòng ngừa các tiêu cực./.

Nguyễn Quốc Phong


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 1813645