“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/04/2017]
Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn của các cấp công đoàn cơ sở, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.Trong năm 2016, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CNVCLĐ, đặc biệt là tổ chức tốt việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2016; tuyên truyền Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012; Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và chương trình của tổ chức Liên Đoàn Lao động cấp trên. Qua tuyên truyền, giáo dục đã giúp cho CNVC LĐ nắm vững quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững về chính trị, có trình độ văn hóa cao, trình độ kỹ thuật tay nghề giỏi, có lý tưởng yêu nước, yêu chế độ, sống có văn hóa, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia mọi hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, toàn diện./.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 122

Số lượt truy cập: 1810219