“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 26/10/2017]
Nhằm huy động kịp thời tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Sáng ngày 25/10/2017, Chi cục thuế Ninh Hòa phối hợp cùng các ngành liên quan và chính quyền phường Ninh Hiệp tổ chức thi hành quyết định hành chính về cưỡng chế thu hồi nợ đọng tiền thuế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với hộ ông Đặng xuân Lượm ở Tổ dân phố 4.

Chi cục Thuế Ninh Hòa tổ chức cưỡng chế thu hồi nợ đọng tiền thuế.

Theo báo cáo của Chi cục thuế Ninh Hòa, hộ ông Đặng xuân Lượm, ngành nghề kinh doanh ăn uống bình dân còn để nợ đọng thuế dây dưa kéo dài và tiền phạt chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế với số tiền trên 4,6 triệu đồng. Mặc dù, đã được Chi cục thuế Ninh Hòa và phường Ninh Hiệp nhiều lần tuyên truyền, vận động, đôn đốc nhưng hộ này vẫn không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Vì vậy, Chi cục thuế đã tổ chức thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với hộ ông Đặng Xuân Lượm. Tại buổi cưỡng chế, Chi cục cùng chính quyền địa phương đã tiến hành lập biên bản kê biên tài sản tương ứng với số tiền thuế còn nợ, tiền chậm nộp cùng chi phí cưỡng chế để bán đấu giá nộp vào ngân sách nhà nước./.

Trần Nông- Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 1814331