“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/07/2017]
Sáng ngày 29/6/2017, Đảng ủy phường Ninh Đa tổ chức Hội thảo lịch sử cách mạng phường giai đoạn 1930 – 2010. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khánh Hà – Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo thị ủy; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, đại diện Ban biên soạn lịch sử đảng bộ phường, các đồng chí nguyên là lãnh đạo phường qua các thời kỳ, các vị lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử tham gia hoạt động tại phường Ninh Đa.

Bản thảo Lịch sử cách mạng phường Ninh Đa giai đoạn 1930-2010 biên soạn trên cơ sở nguồn tư liệu thu thập được từ các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của phường qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương được trình bày một cách khái quát, hệ thống về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường qua từng thời kỳ lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội thảo, đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quý báu về các sự kiện, nhân vật diễn ra trên địa bàn phường trong giai đoạn 1930- 2010, đặc biệt là thời kỳ thời kỳ đấu tranh chống đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Qua ý kiến của các đại biểu cơ bản thống nhất tiêu đề của tập sách là “Lịch sử cách mạng phường Ninh Đa giai đoạn 1930 – 2010”. Đại biểu yêu cầu bổ sung thêm tư liệu giai đoạn 1954 – 1975 và 1975 - 2010: các trận đánh tiêu biểu, các phong trào diệt ác, phá kèm, các gia đình cách mạng tiêu biểu, các căn hầm bí mật tiêu biểu. Về các chương, mục và cách phân kỳ lịch sử các đại biểu cơ bản thống nhất, đồng thời giới thiệu thêm các tư liệu và các nhân chứng lịch sử từng sống và hoạt động cách mạng trên địa bàn phường Ninh Đa giai đoạn 1930 - 2010. Sau Hội thảo lần thứ hai, Ban Chỉ đạo, Ban biên tập viết sử phường tiếp thu ý kiến của Hội nghị, tổng hợp, chỉnh lý và hình thành nên Bản thảo lần 3 để trình ra Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội thảo lần thứ 3 trong thời gian sớm nhất./.

Ngọc Chung - Thu Huyền

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 1813866