“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 28/04/2017]
Để phục vụ người dân được tốt, chính quyền cần biết mọi người nghĩ gì. Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức sẽ giúp các địa phương xác định lĩnh vực và vấn đề trong cung cấp dịch vụ cần quan tâm đặc biệt để cải cách hoặc cần xây dựng năng lực, đề ra những giải pháp khắc phục khả thi để nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức; đồng thời đưa ra phản hồi chính sách cho các cấp cao hơn.

Vì vậy, hàng năm, đơn vị khảo sát đều tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường. Trên cơ sở danh sách khách hàng tham gia giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính năm 2016 được trích xuất từ phần mềm Một cửa do UBND phường Ninh Hải cung cấp, đơn vị khảo sát tiến hành sàn lọc, lựa chọn, sắp xếp phân bổ số lượng mẫu phiếu điều tra theo từng tổ dân phố, từng lĩnh vực, thủ tục hành chính đã thực hiện giao dịch của khách hàng. Qua khảo sát 3,8% tổng số khách hàng có giao dịch tại UBND phường trong năm 2016 (tương ứng với 60 khách hàng) thì kết quả chỉ số cải cách hành chính của phường đạt 88,76% xếp loại tốt. Trong đó, chỉ số mức độ hài lòng chung của UBND phường Ninh Hải đạt 76,68%, Xếp vị trí thứ 4 so với 27 xã, phường. Cụ thể chỉ số mức độ hài lòng trên từng tiêu chí như sau:

1.Tiếp cận dịch vụ: chỉ số tiếp cận dịch vụ của UBND phường Ninh Hải đạt 70,53%, xếp vị trí thứ 6 so với 27 xã, phường. Đây là tiêu chí đo lường mức độ đa dạng, phong phú về kênh thông tin, hình thức mà UBND phường đã thông tin cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công đến tổ chức, cá nhân ngày càng gần với người dân thông qua hình thức niêm yết tại trụ sở UBND, qua các hội nghị, cuộc họp…

2. Điều kiện đón tiếp và phục vụ: là tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng về cơ sở vật chất, nơi làm việc , phương tiện, thiết bị cho khách hàng tiến hành giao dịch thuận lợi, đầy đủ. Kết quả chỉ số mức độ hài lòng chung về điều kiện đón tiếp, phục vụ của UBND phường Ninh Hải đạt 82,6%, xếp vị trí thứ 9 so với 27 xã phường.

3. Thủ tục hành chính: tập trung đánh giá mức độ hài lòng, dựa trên cảm nhận của khách hàng về công khai thủ tục hành chính của UBND phường, mức độ dễ dàng trong việc thực hiện các biễu mẫu, hồ sơ, sự thống nhất giữa quy định thủ tục được niêm yết với hướng dẫn, yêu cầu của công chức….. kết quả năm 2016 chỉ số đánh giá mức độ hài lòng tiêu chí Thủ tục hành chính phường Ninh Hải đạt 72%, xếp vị trí thứ 20 so với 27 xã, phường.

4. Sự phục vụ của cán bộ, công chức: tiêu chí này đo lường mức độ hài lòng của khách hàng dựa trên các yếu tố: sự sẵn sàng phục vụ của cán bộ, công chức, thái độ giao tiếp và thái độ đối với công việc, năng lực chuyên môn, sự cầu thị trong mối quan hệ khách hàng, sự liêm khiết. Kết quả chỉ số mức độ hài lòng của tiêu chí này đạt 82,2%, xếp vị trí thứ 17 so với 27 xã, phường.

5. Kết quả, tiến độ giải quyết hồ sơ: đo lường mức độ hài lòng trên khía cạnh: sự chủ động, kịp thời trong việc thông tin về tình trạng hồ sơ của khách hàng, thời hạn giải quyết có đúng cam kết, số lần đi lại để nhận được kết quả, chất lượng kết quả. Ở tiêu chí này đánh giá UBND phường Ninh Hải đạt 70,6%, xếp vị trí thứ 24 so với 27 xã, phường.

6. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi: tiêu chí này phản ánh mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự minh bạch các thông tin liên quan đến quyền, trách nhiệm phản ánh, kiến nghị của khách hàng, các thông tin cần thiết theo quy định để khách hàng có thể gửi phản ánh kiến nghị của khách hàng có liên quan đến sự phục vụ của UBND phường. Chỉ số hài lòng của tiêu chí là 81,6%, xếp vị trí thứ nhất so với 27 xã, phường.

Những kết quả bước đầu trong công tác cải cách hành chính của địa phương đã thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND và sự nỗ lực cố gắng của công chức tham mưu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: cần quan tâm hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục về tinh thần, thái độ phục vụ và tăng cường năng lực chuyên môn, kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính. Thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cần lịch sự, ân cần, niềm nở hơn; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, UBND phường đã đề ra các giải pháp: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức công dân theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND, ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Tăng cường thông tin tuyên truyền về caircachs hành chính (CCHC), đẩy mạnh cải cách quy trình, hồ sơ, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Chủ động cập nhật và niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng các TTHC thuộc thẩm quyền. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo CCHC, lấy kết quả CCHC làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, liên quan nhất là người đứng đầu.

Với những giải pháp trên, tin rằng công tác CCHC phường Ninh Hải sẽ đạt kết quả cao trong thời gian tới, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức khi đến thực hiện các TTHC tại địa phương./.

Hồng Minh


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 104

Số lượt truy cập: 1813880