“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 28/03/2016]
Hội LHPN xã Ninh Phú đã tổ chức Đại hội Đại biểu phụ nữ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021, 80 đại biểu đại diện cho trên 1.000 hội viên phụ nữ trong toàn xã đã về tham dự đại hội.

Đại hội, Hội LHPN xã Ninh Phú lần thứ XI đã đánh giá tình hình hoạt động của Hội trong 5 năm qua, từ năm 2011 -2016, tập trung vào 2 phong trào lớn và 6 chương trình công tác trọng tâm của Hội. 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của thị Hội và sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, Hội phụ nữ xã Ninh Phú đã triển khai tổ chức thực hiện 2 phong trào của Hội và các chương trình công tác trọng tâm phát triển ngày càng lớn mạnh, hình thức hoạt động luôn được đổi mới, nội dung đi vào chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đáp ứng nhu cầu cuộc sống và phát triển xã hội; đội ngũ cán bộ hội từ xã đến thôn được bồi dưỡng, đào tạo và có nhiều trưởng thành để đảm trách các phong trào ở cơ sở, hệ thống tổ chức bộ máy được xây dựng, kiện toàn, củng cố theo kịp sự chỉ đạo của thị Hội, nhờ đó, mà các phong trào, hoạt động Hội luôn đạt kết quả cao, nhất là chương trình giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức cho hội viên; Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững và hỗ trợ vốn vay giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng quyền lợi thiết thực của hội viên và thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Hàng năm, có 100% chi hội đạt danh hiệu thi đua xuất sắc. Hội phụ nữ xã, 5 năm liền xếp loại thi đua xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của cụm. 

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2011- 2016, đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới, đồng thời bầu BCH Hội, nhiệm kỳ 2016 -2021 gồm 15 thành viên./.

Nguyễn Thị Bích Thảo

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 34

Số lượt truy cập: 1807391