“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 08/10/2014]
1. Lĩnh vực kinh tế:

1.1. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ:

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã 9 tháng năm 2014 (giá so sánh 2010) ước được 6.114,221 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình thực hiện ở các khu vực kinh tế như sau: khu vực doanh nghiệp nhà nước 96,3 tỷ đồng, tăng 23,7%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh 638,988 tỷ đồng, tăng 2,5%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 5.159,501 tỷ đồng, tăng 22,3%; khu vực kinh tế tập thể 24,9 tỷ đồng, tăng 8,4%; khu vực kinh tế cá thể 194,462 tỷ đồng, tăng 3,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp thị xã tăng trưởng khá chủ yếu do khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sau thời gian suy giảm trong năm 2013 đã bắt đầu phục hồi trở lại, nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin đã ký kết được nhiều hợp đồng đóng tàu mới trong năm 2014 (9 tháng, nhà máy đóng mới 19 chiếc tàu, trong đó có 10 chiếc từ năm 2013 chuyển sang, đã xuất khẩu 6 chiếc). Trong lĩnh vực khai thác và chế biến, một số sản phẩm sản xuất có mức tăng so với cùng kỳ như: sản xuất vật liệu xây dựng tăng từ 4 – 6%; sản xuất lương thực, thực phẩm tăng từ 2 – 5%; giá trị sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tăng tăng 12,4%; sản xuất đường kết tinh được 74.641 tấn, tăng 28,5%; sản xuất muối hạt thu hoạch được 48.000 tấn, tăng 28%.

Công tác quản lý thị trường được tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, chống tình trạng đầu cơ đã góp phần bình ổn thị trường, duy trì trật tự kinh doanh trên địa bàn thị xã. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thị xã 9 tháng năm 2014 ước được 1.410 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động du lịch ước được 43,9 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, trong 9 tháng, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 607 hộ kinh doanh cá thể với số vốn đăng ký là 53,862 tỷ đồng.

1.2. Sản xuất nông – lâm – thủy sản:


- Về trồng trọt: tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ Đông – Xuân 2013 – 2014 đến nay được 34.831 ha, bằng 101,7% kế hoạch năm và tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây lương thực 20.541 ha, tăng 0,48%; cây thực phẩm 1.499 ha, tăng 3,38%; cây công nghiệp hàng năm 12.094 ha, tăng 2,56%...

Lúa Đông – Xuân niên vụ 2013 – 2014, toàn thị xã đã gieo trồng và thu hoạch được 8.352 ha, năng suất bình quân đạt 61,95 tạ/ha (tăng 5 tạ/ha so với vụ Đông – Xuân trước), sản lượng 51.740 tấn. Năng suất lúa vụ Đông – Xuân đạt cao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước đủ cung cấp cho sản xuất, tình hình sâu bệnh ít xảy ra, cộng thêm sự đầu tư đúng mức của nhân dân nên cây lúa phát triển tốt. Vụ Hè – Thu đã gieo trồng được 7.602 ha, giảm 5,42% so với niên vụ trước (do vào đầu vụ Hè – Thu trên địa bàn thị xã thời tiết nắng nóng kéo dài, mực nước ở các hồ chứa đều xuống thấp nên không đủ nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp); đến cuối tháng 9 đã thu hoạch được 90% diện tích, năng suất bình quân đạt 55 tạ/ha, sản lượng 41.810 tấn. Ngoài ra, đã gieo sạ được 3.500 ha lúa mùa, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 9 tháng năm 2014 đạt 95.962 tấn (trong đó, sản lượng thóc 93.550 tấn), bằng 85,8% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ.

Niên vụ mía 2013 – 2014, đã thu hoạch hết diện tích 11.811 ha, năng suất bình quân 59,9 tấn/ha (tăng 2,9 tấn/ha so với niên vụ trước), sản lượng đạt 708.000 tấn (tăng 7,7% so với niên vụ trước), chữ đường bình quân 10 ccs. Sau khi thu hoạch, nông dân tiếp tục đầu tư, sản xuất và chăm sóc mía niên vụ 2014 – 2015; tuy nhiên, trên địa bàn thị xã thời gian qua đã xuất hiện bệnh trắng lá mía với diện tích bị nhiễm trên 1.500 ha, ngành nông nghiệp thị xã đã tổ chức kiểm tra, xác định diện tích bị thiệt hại; hướng dẫn nông dân tổ chức thực hiện công tác phòng chống bệnh trắng lá mía.

- Về chăn nuôi: thị xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt 1 mũi 1 năm 2014, tiêm phòng cúm gia cầm đợt 1, mũi 1 và mũi 2 năm 2014. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn vào đầu năm có xảy ra dịch cúm gia cầm, đã tiêu hủy 43.425 con gia cầm bị nhiễm cúm A H5N1, từ cuối tháng 3/2014 đến nay dịch bệnh không phát sinh thêm. Theo số liệu thống kê, đến ngày 01/7/2014; tổng đàn trâu có 770 con, đàn bò có 26.530 con, đàn lợn có 34.324 con; so với cùng kỳ, đàn trâu giảm 1,3%, đàn bò tăng 2%, đàn lợn giảm 0,2%.

- Về lâm nghiệp: tiếp tục chăm sóc và tu bổ rừng trồng các năm trước, triển khai công tác giao kế hoạch trồng rừng sản xuất và cây phân tán năm 2014 đến các xã, phường trên địa bàn thị xã; gieo ươm cây giống để đưa vào trồng tập trung và phân tán trong thời gian tới. Công tác quản lý bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng chống cháy rừng được chú trọng tăng cường, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan kiểm lâm và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, bố trí lực lượng ở các khu vực xung yếu, kịp thời dập tắt khi có tình huống cháy xảy ra. Tăng cường kiểm tra rừng tại các khu vực trọng điểm và xử lý kịp thời các đối tượng khai thác lâm sản trái phép; 9 tháng năm 2014, đã phát hiện và xử lý 82 vụ vi phạm, thu giữ 80,255 m3 gỗ các loại và một số phương tiện tang vật khác, thu nộp ngân sách 612,248 triệu đồng.

- Về thủy sản: sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển cả về khai thác, nuôi trồng. Nhờ điều kiện thời tiết ít mưa bão, giá bán các loại thủy sản đều tăng nên bà con ngư dân chủ động bám ngư trường, tích cực đẩy mạnh khai thác. Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng năm 2014 ước được 9.696 tấn, đạt 92,3% kế hoạch, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Về nuôi trồng, các đơn vị, hộ gia đình tiếp tục đầu tư, thả nuôi tôm, cá, ốc hương, cua…, sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng năm 2014 ước được 4.197 tấn, bằng 105% kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

- Về phát triển kinh tế nông thôn, kinh tế - xã hội miền núi, xây dựng nông thôn mới: tập trung triển khai các chương trình, đề án lớn về phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực từ các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đầu tư phát triển kinh tế nông thôn, khu vực miền núi. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảm bảo mọi người dân đều tham gia đóng góp nguồn lực để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014 đạt 55,230 tỷ đồng; theo kế hoạch đến cuối năm 2014, trên địa bàn thị xã có 01 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 01 xã đạt 15 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 12 xã đạt từ 10 – 13 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và 6 xã đạt từ 6 – 9 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số như: trợ giá, trợ cước, định canh định cư, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất; đầu tư phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ đời sống (đã tiến hành đầu tư công trình đường vào khu sản xuất mía xã Ninh Tây từ tỉnh lộ 5 đến giáp ranh khu C10 và sửa chữa, nâng cấp đường từ tỉnh lộ 5 đến thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân)... góp phần thay đổi cơ bản bộ mặt các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

1.3. Thu – chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2014 (không tính phần thu hải quan 4.953 tỷ đồng, thu chuyển nguồn 53,853 tỷ đồng) được 621,714 tỷ đồng, đạt 96,9% kế hoạch tỉnh và 72,7% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Trong đó, tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước 197,209 tỷ đồng, đạt 88,8% kế hoạch tỉnh và 87,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Tình hình thực hiện một số khoản thu như sau: thu khu vực ngoài quốc doanh 102,777 tỷ đồng, đạt 64,5% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu tiền sử dụng đất 21,082 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch tỉnh và 87,8% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu thuế thu nhập cá nhân 11,778 tỷ đồng, đạt 168,3% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu lệ phí trước bạ 10,089 tỷ đồng, đạt 74,7% kế hoạch tỉnh và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; thu tại xã 7,234 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch tỉnh và 60,2% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã. Các khoản thu ngoài cân đối ngân sách được 10,471 tỷ đồng, đạt 189% kế hoạch tỉnh và 110,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐNĐ thị xã.

Tổng chi ngân sách nhà nước được 620,986 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch tỉnh và 70,5% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (nếu không tính khoản chi tạm ứng thì được 546,488 tỷ đồng, đạt 92,6% kế hoạch tỉnh và 66,3% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã). Trong đó chi thường xuyên 361,766 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch tỉnh và 63,6% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã; chi đầu tư phát triển 81,334 tỷ đồng, đạt 88,4% kế hoạch tỉnh và 56,4% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã.

1.4. Đầu tư phát triển, quản lý đô thị:

- Về đầu tư phát triển: tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014, tăng cường chỉ đạo, rà soát chặt chẽ các dự án khởi công mới và bố trí vốn đầu tư tập trung, có trọng điểm, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Trong 9 tháng năm 2014, tiếp tục tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp năm 2013, khẩn trương hoàn thành các hạng mục thi công theo tiến độ đề ra nhất là đối với các công trình: đê kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh, nâng cấp, mở rộng đường 16/7, hệ thống tưới sau thủy điện Eakrongrou, đường vào Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco…; khởi công xây dựng công trình thoát lũ sông Tân Lâm (giai đoạn 1), Khu tái định cư Ninh Giang, trường THCS Đinh Tiên Hoàng, cải tạo và nâng cấp đường giao thông bắc phường Ninh Hiệp…; nghiệm thu hoàn thành công trình sửa chữa cầu Đống Đa, xã Ninh Sim. Đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thi công các công trình thuộc các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm theo kế hoạch vốn được phân bổ trong năm 2014. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách thị xã đến cuối tháng 9/2014 thực hiện được 81,334 tỷ đồng, đạt 88,4% kế hoạch tỉnh và 56,4% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã (trong đó, nguồn XDCB tỉnh phân cấp 49,821/72 tỷ đồng đạt 69,2% kế hoạch). Về công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, từ đầu năm đến nay, đã thực hiện thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 20 công trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.

- Về quản lý đô thị: UBND thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến rác thải trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, mở rộng bãi rác Hòn Rọ. Tổ chức cưỡng chế giải tỏa việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây cản trở tầm nhìn giao thông tại một số xã, phường; triển khai kiểm tra hoạt động đầu tư, xây dựng tại các xã, phường theo kế hoạch. Thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến và lò đứng liên tục; tăng cường sử dụng và phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn. Ban hành kế hoạch tăng cường bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn trên địa bàn; chỉ đạo các xã, phường tăng cường quản lý hành lang an toàn đường bộ.

2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

2.1. Về tài nguyên và môi trường:


Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 9 tháng, đã giải quyết 9.987 hồ sơ đất đai các loại cho nhân dân; trong đó, đã cấp được 3.259 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu, tương đương với 1.214,9 ha, đạt 37,7% diện tích cấp giấy theo kế hoạch; đang giải quyết 164 hồ sơ. Triển khai tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thị xã; thường xuyên chỉ đạo các xã, phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn; ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản; phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ của các doanh nghiệp theo đúng quy định. Ngoài ra, trong công tác môi trường, đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới” năm 2014; phối hợp cùng Thị đoàn Ninh Hòa tổ chức ra quân thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã.

2.2. Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo triển khai rà soát, củng cố hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án bồi thường, thu hồi đất và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các dự án. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã; khẩn trương lập, phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của nhân dân liên quan đến dự án, hỗ trợ bảo vệ thi công và đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đã thực hiện chi trả kinh phí bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã với kinh phí 96,639 tỷ đồng (trong đó, đoạn BOT: 79,146 tỷ đồng, đoạn trái phiếu Chính phủ: 17,493 tỷ đồng). Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác đền bù, giải tỏa đối với các dự án: thoát lũ sông Tân Lâm, đê kè chống xói lở 2 bờ sông Dinh, đường vào Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, hệ thống tưới sau thủy điện Eakrongrou…

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

3.1. Về văn hóa thông tin – thể dục thể thao:


Thị xã đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, cổ động chính trị gắn với tinh thần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, nổi bật là các hoạt động: chào đón năm mới 2014, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày giải phóng Khánh Hòa 2/4 và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9… Tổ chức hưởng ứng “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại xã Ninh Tây; triển khai cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật về thị xã Ninh Hòa”; tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng thị xã Ninh Hòa lần thứ 17.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động văn hóa thông tin, du lịch; trong đó, tập trung vào các hoạt động kinh doanh internet, kinh doanh sim di động trả trước, karaoke, cơ sở du lịch trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục duy trì và phát triển, tổ chức các giải thể thao như: Futsal, bóng chuyền, đua ghe trên sông Dinh...và tham gia một số giải do tỉnh tổ chức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

3.2. Về giáo dục – đào tạo:

Ngành giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 ở các bậc học; xét hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 100%; xét tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,34%; xét tốt nghiệp bổ túc THCS đạt tỷ lệ 97,8%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,91%. Tiếp tục giữ vững các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ và phổ cập giáo dục THCS. Đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào chào mừng các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm như: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp tỉnh năm học 2013 – 2014, kết quả thị xã Ninh Hòa xếp nhất toàn đoàn; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã năm học 2013 – 2014; tổ chức hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thị xã; ngoài ra, thị xã xếp nhất toàn đoàn ở các cuộc thi cấp tỉnh: “Cán bộ quản lý giỏi mầm non”, “An toàn giao thông tiểu học”…

Bước vào năm học mới 2014 – 2015, thị xã tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, đầu tư trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn ngành. Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đảm bảo giáo viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đầy đủ về số lượng và chuẩn hóa về trình độ đào tạo; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014 – 2015 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập; tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3.3. Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế dự phòng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND thị xã đã tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đặc biệt là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A(H5N1), sởi. Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi – rubella trong tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2014 – 2015; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi trên địa bàn. Bên cạnh đó, các chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng xã hội, người có công được quan tâm và triển khai thực hiện.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động hành nghề y, y học cổ truyền, dược tư nhân trên địa bàn; tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014. 9 tháng năm 2014, ngành y tế đã thực hiện công tác khám, và điều trị cho 436.138 lượt người, đạt 86,7% kế hoạch; số bệnh nhân điều trị nội trú 25.726 lượt người, đạt 91,5% kế hoạch. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã có 506 ca mắc tay chân miệng, tăng trên 130 ca so với cùng kỳ, 119 ca mắc sốt xuất huyết, giảm trên 1.200 ca so với cùng kỳ.

3.4. Về an sinh xã hội:

- Về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: trong 9 tháng năm 2014, đã tạo việc làm mới cho 3.570 lao động vào làm việc ở các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã và các khu chế xuất, khu công nghiệp tại các tỉnh phía nam, đạt 83% kế hoạch năm. Phối hợp với các cơ sở dạy nghề, trường trung cấp nghề Ninh Hòa mở 8 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg với 264 lao động tham gia; ngoài ra, đã có khoảng 4.190 lao động tự học nghề, đạt 79% kế hoạch năm, phần lớn các học viên tham gia học các lớp dạy nghề ngắn hạn. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người sử dụng lao động và lực lượng lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, phổ biến quy định về Bộ Luật lao động.

- Về chăm lo đời sống chính sách, an sinh xã hội: công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, các chính sách với người có công, gia đình chính sách tiếp tục được tập trung quan tâm, thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Lập hồ sơ trình cấp trên tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 150 bà mẹ trên địa bàn thị xã; chỉ đạo triển khai công tác rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015. Tổ chức mua, phân bổ và cấp phát 61.365 kg gạo cứu đói nhân dịp Tết Nguyên đán 2014 và 29.100 kg gạo hỗ trợ cứu đói giáp hạt. Tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng số 2.142 hộ với kinh phí 535,5 triệu đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp Lễ, Tết với kinh phí 5,115 tỷ đồng; chi trả chế độ hàng tháng cho 1.668 đối tượng chính sách, người có công cách mạng với kinh phí 17,528 tỷ đồng. Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ kinh phí mai táng kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội, 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Tiếp tục chi trả cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã theo đúng quy định với số tiền 7,687 tỷ đồng; cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho 13 đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn năm 2014 với số tiền 390 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Ủy ban MTTQVN thị xã đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao 34 nhà Đại đoàn kết do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa hỗ trợ (trị giá 35 triệu đồng/nhà). Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc, phát quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã; thăm, tặng quà cho trẻ em ở các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã, trẻ em ở địa bàn vùng sâu, vùng xa; tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2014” và trao tặng 46 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng chống mại dâm tại các xã, phường; triển khai các xã, phường rà soát và hướng dẫn thủ tục cho các hộ gia đình có đối tượng ma túy, mại dâm đã hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu vay vốn.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành; nội chính:

4.1 Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã:


Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của HĐND thị xã, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thị ủy, HĐND thị xã, Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ. UBND thị xã đã kịp thời ban hành các Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch về điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thị xã năm 2014; xây dựng các chương trình cụ thể và tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung mọi nguồn lực quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác ngân sách trên địa bàn thị xã, tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp lễ, Tết trong 9 tháng năm 2014; tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác đền bù, giải tỏa dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã; triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thị xã đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các phòng, ban chuyên môn, đi kiểm tra tình hình thực tế ở cơ sở để lắng nghe những phản ảnh về những khó khăn trong quá tình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, các xã, phường; từ đó, ban hành các chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong 9 tháng, UBND thị xã đã ban hành 9.722 quyết định (trong đó, có 2.530 quyết định của Chủ tịch UBND thị xã, 7.192 quyết định của UBND thị xã), 4 chỉ thị và trên 2.600 văn bản hành chính khác. UBND thị xã đã duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý; tham gia đầy đủ các phiên họp do UBND tỉnh triệu tập; chủ động, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo trình Hội nghị Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, kỳ họp HĐND thị xã.

4.2 Về công tác tổ chức bộ máy – xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:


Công tác xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường, bộ máy chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã cho 6 trường hợp; thành lập, kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Triển khai và tổ chức kiểm tra công tác bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2014 – 2016. Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; phê duyệt Đề án “Một cửa liên thông hiện đại” tại các xã, phường Ninh Tân, Ninh Sim, Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Phụng, Ninh Hải, Ninh Giang, Ninh Hà, Ninh Thủy, Ninh Đa. Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thị xã. Tham gia đoàn công tác cùng Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Khánh Hòa về giải quyết địa giới hành chính còn tồn tại giữa tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk; tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị xã với thanh niên năm 2014.

Bên cạnh đó, trong công tác thi đua, khen thưởng, đã thực hiện khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2013; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2013, phong trào cải cách hành chính năm 2013, khen thưởng thành tích phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011 – 2014… Tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 15 trường hợp; tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 7 cá nhân thuộc UBND thị xã.

4.3. Về công tác thanh tra, tư pháp:

UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của công dân, cơ quan tổ chức; tổ chức tiếp công dân để đối thoại trực tiếp trong quá trình giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật. 9 tháng năm 2014, toàn thị xã đã tiếp 48 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 8 lượt so với cùng kỳ); trong đó, phòng tiếp công dân UBND thị xã tiếp 20 lượt, cấp xã tiếp 28 lượt; nội dung chủ yếu gồm tranh chấp quyền sử dụng đất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A. Qua tiếp dân, đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thỏa đáng những thắc mắc, kiến nghị của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật. UBND thị xã đã tiếp nhận 855 đơn (trong đó, có 616 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn thị xã), tăng 749 đơn so với cùng kỳ; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã là 628 đơn, hiện đã giải quyết đạt 94% số đơn thuộc thẩm quyền của UBND thị xã; các vụ việc không thuộc thẩm quyền được xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Triển khai thực hiện Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham nhũng năm 2014 của UBND thị xã nói chung và Kế hoạch thanh tra năm 2014 của cơ quan thanh tra; đồng thời, tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo, quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền sau thanh tra. Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã đã triển khai 2 cuộc thanh tra việc công khai, minh bạch về huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại 2 xã Ninh Trung, Ninh Thượng; qua đó, đã chấn chỉnh công tác quản lý, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân vi phạm.

Trong công tác tư pháp, đã ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014; tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tuyên truyền trực tiếp 250 lần, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 2.561 lần; tổ chức phổ biến các văn bản luật cho cán bộ, nhân dân. Kiện toàn 206 tổ hòa giải cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở các xã, phường, tăng cường đăng ký khai sinh cho trẻ em.

4.4. Về quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội:


- Công tác quốc phòng – an ninh được chú trọng đẩy mạnh toàn diện; lực lượng vũ trang thị xã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình trên địa bàn; gắn kết chặt chẽ giữa củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014, toàn thị xã đã có 410 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an cho 7 xã, phường, kết quả đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

-Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã được duy trì và nhìn chung ổn định. Lực lượng công an các cấp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, xây dựng và thực hiện các phương án đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương, các lễ kỷ niệm… được tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát triển. Bên cạnh đó, triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở quá tải trọng, xe chở quá số khách quy định; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong 9 tháng năm 2014, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 35 vụ phạm pháp hình sự (tăng 2 vụ so với cùng kỳ), làm chết 1 người. Đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 10 người (tăng 2 vụ, tăng 5 người chết, giảm 9 người bị thương so với cùng kỳ); trong đó có: 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 3 người (tăng 1 vụ so với cùng kỳ); 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm chết 37 người, bị thương 10 người (tăng 1 vụ, tăng 3 người chết, giảm 9 người bị thương so với cùng kỳ). Ngoài ra, còn xảy ra 10 vụ tai nạn xã hội, làm chết 10 người; 11 vụ cháy, làm thiệt hại 106 ha mía, 2 ha keo, bạch đàn và 2 xe khách. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với các loại tội phạm như cướp giật, đánh bạc, trộm cắp, buôn bán ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với 269 trường hợp với tổng số tiền 445,630 triệu đồng. Tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử phạt 3.462 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền hơn 2,319 tỷ đồng.

* ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong 9 tháng năm 2014, trước tình hình kinh tế - xã hội trong nước nói chung và của tỉnh nói riêng vẫn còn khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQVN thị xã và các đoàn thể, sự hỗ trợ tích cực của các Sở, ngành; UBND thị xã đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tổng hợp các vấn đề phát sinh để kiến nghị, đề xuất điều chỉnh. Doanh nghiệp và người dân trên địa bàn đồng thuận với các chủ trương, chính sách của nhà nước. UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các ngành xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch năm, bám sát các chỉ tiêu phấn đấu. Các ngành, lĩnh vực đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014. Sản xuất công nghiệp tăng 19,3% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, các loại cây trồng chủ yếu cho năng suất cao. Doanh thu thương mại, dịch vụ trong điều kiện khó khăn vẫn có mức tăng trưởng. Tình hình thu ngân sách nhà nước đang dần được cải thiện, thể hiện sự nỗ lực của thị xã, của các ngành, các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này. Các công trình, dự án cấp thiết, các công trình thuộc các Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của thị xã được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, công tác chăm lo cho các đối tượng diện chính sách và người nghèo được quan tâm chu đáo, đặc biệt là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong các dịp lễ, Tết. Công tác giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chủ động, quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, phòng bệnh. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Thị xã đã hoàn thành tốt công tác tuyển quân, xây dựng và củng cố quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm, cần có biện pháp để chỉ đạo, khắc phục trong thời gian tới: việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giá trị giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển đạt tỷ lệ chưa cao. Công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải còn hạn chế; tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn diễn ra. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 83

Số lượt truy cập: 1803829