“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 25/07/2017]
Chiều ngày 24/5, tại thôn Ninh Ích (xã Ninh An), UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức họp dân để thông báo các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn Ninh Ích. Ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.


Lãnh đạo UBND thị xã họp dân thôn Ninh Ích, xã Ninh An.

Tại buổi họp, các đại biểu và bà con nhân dân nghe Thông báo kết luận số 237/TB-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết tiếp công dân thôn Ninh Ích, xã Ninh An về các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn; UBND thị xã công bố Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 về việc thành lập Tổ giám sát quá trình xử lý sự cố nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ và quá trình vận hành thử tại Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và Kế hoạch tổ chức giám sát quá trình xử lý sự cố nước rỉ rác tại bãi rác Hòn Rọ và tuyên truyền vận động nhân dân thôn Ninh Ích, xã Ninh An. Theo đó, Tổ giám sát được thành lập do ông Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Tổ trưởng, cùng đại diện chính quyền, mặt trận, các ngành đoàn thể của địa phương và đặc biệt có 5 hộ đại diện nhân dân thôn Ninh Ích tham gia Tổ giám sát. Tổ đi vào hoạt động từ nay cho đến khi bãi rác Hòn Rọ được xử lý hoàn thành và Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp vận hành thử nghiệm có xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo quy định. Tổ Giám sát thực hiện giám sát liên tục 7 ngày trong tuần, 8 giờ trong ngày và báo cáo về UBND thị xã 1 lần/ 1tuần, nhằm giám sát theo dõi tiến độ thi công các hạng mục công trình theo phương án xử lý môi trường tại bãi rác Hòn Rọ của Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa và quá trình vận hành thử nghiệm tại Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.


Đông đảo người dân thôn Ninh ích đến dự họp.

Sau khi thông báo trả lời các nội dung kiến nghị của một số hộ dân thôn Ninh Ích tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND thị xã ngày 17/5/2017 vừa qua, lãnh đạo UBND thị xã trực tiếp lắng nghe các ý kiến kiến nghị của người dân, đồng thời giải trình tại chỗ các vấn đề thuộc thẩm quyền và mong muốn người dân cần đồng thuận, hợp tác cùng với chính quyền và chủ đầu tư để xử lý tốt vấn đề ô nhiễm trên địa bàn, bảo vệ môi trường sống và sức khỏe người dân.

Thông báo số
237/TB-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Kết luận giải quyết tiếp công dân thôn Ninh Ích về các nội dung đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường./.

Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 51

Số lượt truy cập: 1813824